image-4
Lønn

Lønnsoppgjøret: Akademikerne bryter i staten

Akademikerne brøt forhandlingene med staten fredag formiddag. Oppgjøret går nå til mekling med frist for å komme til enighet natt til 27. mai.
AVRedaksjonen
30. april, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Statens tilbud vil i realiteten gi våre medlemmer reallønnsnedgang.  Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren, sier forhandlingsleder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

– Vi gikk inn i oppgjøret med krav om en klar reallønnsvekst, det vil si at rammen for oppgjøret er større enn prisveksten i år. Derfor går vi til brudd i forhandlingene med staten, sier Marianne Lindmark Pedersen som har forhandlingsansvar for statlig tariffområde i Norsk Lektorlag.

Frontfaget som en norm, ikke som et tak

Frontfaget landet tidligere i vår på en økonomisk ramme på 2,7 prosent, og dermed under forventet prisvekst på 2,8 prosent. Frontfaget er den delen av arbeidslivet som forhandler først i lønnsoppgjørene og setter rammene for de andre. Det er konkurranseutsatt industri som forhandler først og er «frontfaget». Denne modellen er bygget på ideen om at lønnsveksten i Norge må tilpasses hva konkurranseutsatt sektor over tid kan tåle.

I fjorårets oppgjør la Akademikerne seg på rammen som frontfaget forhandlet frem, 1,7 prosent. I ettertid har det vist seg at den gjennomsnittlige lønnsveksten i frontfaget endte på 2,2 prosent.

Akademikerne mener de følger frontfagsmodellen med sitt krav om reallønnsvekst. Frontfaget er en norm som partene forholder seg til over tid og ikke som et tak for hvert enkelt oppgjør.

Alle i brudd

De tre andre hovedsammenslutningene, Unio, LO og YS, valgte å bryte forhandlingene med staten allerede torsdag ettermiddag. Begrunnelsen var at tilbudet fra staten lå på frontfagsrammen og under forventet prisvekst. I tillegg var det uenighet om lønnsglidningen – det vil si hvor stor andel av årets ramme som allerede er fordelt i 2020.

Det betyr at alle hovedsammenslutningen i staten går til mekling. Felles frist for å komme til enighet er 26. mai kl. 24.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lønn
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...