image-6
Lønn

Lønnsoppgjøret: Akademikerne bryter i staten

Akademikerne brøt forhandlingene med staten fredag formiddag. Oppgjøret går nå til mekling med frist for å komme til enighet natt til 27. mai.
AVRedaksjonen
30. april, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Statens tilbud vil i realiteten gi våre medlemmer reallønnsnedgang.  Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren, sier forhandlingsleder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

– Vi gikk inn i oppgjøret med krav om en klar reallønnsvekst, det vil si at rammen for oppgjøret er større enn prisveksten i år. Derfor går vi til brudd i forhandlingene med staten, sier Marianne Lindmark Pedersen som har forhandlingsansvar for statlig tariffområde i Norsk Lektorlag.

Frontfaget som en norm, ikke som et tak

Frontfaget landet tidligere i vår på en økonomisk ramme på 2,7 prosent, og dermed under forventet prisvekst på 2,8 prosent. Frontfaget er den delen av arbeidslivet som forhandler først i lønnsoppgjørene og setter rammene for de andre. Det er konkurranseutsatt industri som forhandler først og er «frontfaget». Denne modellen er bygget på ideen om at lønnsveksten i Norge må tilpasses hva konkurranseutsatt sektor over tid kan tåle.

I fjorårets oppgjør la Akademikerne seg på rammen som frontfaget forhandlet frem, 1,7 prosent. I ettertid har det vist seg at den gjennomsnittlige lønnsveksten i frontfaget endte på 2,2 prosent.

Akademikerne mener de følger frontfagsmodellen med sitt krav om reallønnsvekst. Frontfaget er en norm som partene forholder seg til over tid og ikke som et tak for hvert enkelt oppgjør.

Alle i brudd

De tre andre hovedsammenslutningene, Unio, LO og YS, valgte å bryte forhandlingene med staten allerede torsdag ettermiddag. Begrunnelsen var at tilbudet fra staten lå på frontfagsrammen og under forventet prisvekst. I tillegg var det uenighet om lønnsglidningen – det vil si hvor stor andel av årets ramme som allerede er fordelt i 2020.

Det betyr at alle hovedsammenslutningen i staten går til mekling. Felles frist for å komme til enighet er 26. mai kl. 24.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...