image-2
Lønn

Akademikerne krever reallønnsvekst i staten

- Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ta for gitt. Vi må sørge for at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor ikke blir for stort, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
AVRedaksjonen
26. april, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I dag starter lønnsoppgjøret i staten. Årets oppgjør er et mellomoppgjør der det kun forhandles om økonomi. Akademikerne krever en klar reallønnsvekst for sine medlemmer.

– Deler av staten sliter med å beholde høyt utdannede over tid. Vi ser for eksempel at mange etater mister IKT-kompetanse, og én av tre politijurister vurderer å slutte i jobben på grunn av lønnen. Staten leverer samfunnskritiske tjenester og må kunne konkurrere med privat sektor om akademikere, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

I dag tjener statsansatte ingeniører 30 prosent mindre enn tidligere studievenner i privat sektor. For siviløkonomer er forskjellen 37 prosent.

– Lønnsnivået for undervisningsstillingene i universitet- og høgskolesektoren er spesielt lavt. Derfor er det viktig å også forhindre at våre medlemmer sakker enda mer akterut i lønn, i tillegg til at vi vil sikre en reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Marianne Lindmark Pedersen, som har forhandlingsansvar for statlig tariffområde i Norsk Lektorlag.

Privat sektor skal ikke være fasit

Akademikerne er opptatt av at årets forhandlinger blir reelle forhandlinger.

– Resultatet i privat sektor har de siste årene blitt sett på som en ren fasit for oppgjørene i offentlig sektor. Det har aldri vært meningen. Skal vi løse utfordringene i offentlig sektor, må det være reelle forhandlinger, sier Nordli.

Akademikerne krever også forenkling av minstelønnsbestemmelsene og at staten håndterer lønnsmassen til statsansatte som ikke er fagorganisert, på en måte som likebehandler tariffavtalene.

Frist for å komme til enighet er 30. april kl. 24.  

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...