image-8
Lønn

Akademikerne krever reallønnsvekst i staten

- Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ta for gitt. Vi må sørge for at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor ikke blir for stort, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
AVRedaksjonen
26. april, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I dag starter lønnsoppgjøret i staten. Årets oppgjør er et mellomoppgjør der det kun forhandles om økonomi. Akademikerne krever en klar reallønnsvekst for sine medlemmer.

– Deler av staten sliter med å beholde høyt utdannede over tid. Vi ser for eksempel at mange etater mister IKT-kompetanse, og én av tre politijurister vurderer å slutte i jobben på grunn av lønnen. Staten leverer samfunnskritiske tjenester og må kunne konkurrere med privat sektor om akademikere, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

I dag tjener statsansatte ingeniører 30 prosent mindre enn tidligere studievenner i privat sektor. For siviløkonomer er forskjellen 37 prosent.

– Lønnsnivået for undervisningsstillingene i universitet- og høgskolesektoren er spesielt lavt. Derfor er det viktig å også forhindre at våre medlemmer sakker enda mer akterut i lønn, i tillegg til at vi vil sikre en reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Marianne Lindmark Pedersen, som har forhandlingsansvar for statlig tariffområde i Norsk Lektorlag.

Privat sektor skal ikke være fasit

Akademikerne er opptatt av at årets forhandlinger blir reelle forhandlinger.

– Resultatet i privat sektor har de siste årene blitt sett på som en ren fasit for oppgjørene i offentlig sektor. Det har aldri vært meningen. Skal vi løse utfordringene i offentlig sektor, må det være reelle forhandlinger, sier Nordli.

Akademikerne krever også forenkling av minstelønnsbestemmelsene og at staten håndterer lønnsmassen til statsansatte som ikke er fagorganisert, på en måte som likebehandler tariffavtalene.

Frist for å komme til enighet er 30. april kl. 24.  

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...