image-2
Lønn

Lektorlaget har levert streikevarsel

Norsk Lektorlag har levert varsel om plassfratredelse på Drammen og Horten videregående skoler. Dersom det blir streik, er første streikedag tirsdag 8. juni. Dette blir først offentliggjort i morgen.
AVRedaksjonen
03. juni, 2021

Norsk Lektorlag har levert varsel om plassfratredelse til sitt første uttak i en eventuell streik. Varsel er sendt til 44 medlemmer ved Horten videregående skole og Drammen videregående skole.

Sentralstyret i Lektorlaget skal beslutte om de sier ja eller nei til meklingsforslaget, og Riksmekler skal offentliggjøre dette fredag 4. juni.

Dersom sentralstyret avviser forslaget til Riksmekleren, kan første uttak av Lektorlagets medlemmer gå i streik fra tirsdag morgen 8. juni.

– Vi ønsker å ha med alle lektorgruppene og en klar reallønnsvekst, sa Helle Christin Nyhuus, første nestleder i Norsk Lektorlag, om meklingsforslaget.

«Sentralstyret skal behandle meklingsforslaget» (nettsak)

Meldes inn fire dager før

Når Norsk Lektorlag har meldt inn plassfratredelse til KS, er dette en del av rutinene ved konfliktberedskapen. Navnelister skal meldes inn fire dager før medlemmene eventuelt tas ut i streik.

Norsk Lektorlag har 3600 medlemmer i KS-sektoren og har sendt plassfratredelse for 20 medlemmer på Horten videregående skole og 24 på Drammen videregående skole.

Hvorfor senere frist i Oslo?

Akademikerne brøt forhandlingene i lønnsoppgjøret i både KS og Oslo. Etter mekling på overtid ble det klart at Akademikerne anbefaler meklers forslag, men Lektorlaget stemte nei – i både KS og Oslo.

I Oslo er svarfristen for meklingsløsningen først 17. juni, og første mulige streikedato er da 18. juni.

Den sene fristen kommer av at meklingsresultatet skal behandles politisk av byrådet og besluttes av bystyret. Det må derfor opp i et av møtene i byrådet og bystyret som allerede er fastsatt.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.