image-6
Lønn

Sentralstyret skal behandle meklingsforslaget for KS

Norsk Lektorlag sa nei til meklingsforslaget i kommuneoppgjøret (KS) som nå skal behandles av sentralstyret. – Nå skal vi drøfte forslaget grundig, sier Helle Christin Nyhuus, første nestleder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
28. mai, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Selv om Akademikerne har anbefalt meklingsforslaget i kommunenes lønnsoppgjør, stemte Norsk Lektorlag nei til forslaget. Lektorlagets sentralstyre skal behandle og ta stilling til meklers forslag innen 4. juni, som er fristen for tilbakemelding på meklingsresultatet.

Den samlede rammen for kommuneoppgjøret er en årslønnsvekst på 2,82 prosent. Dette inkluderer 1 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. oktober.

2,82 prosent er så vidt over hva det statlige Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslår blir konsumprisvekst i år, 2,8 prosent.

Riksmeklers forslag til løsning gir en økning i garantilønn på mellom 16.400 og 22.000 kroner, avhengig av ansiennitet for lektorer og lektorer med tillegg. I tillegg kommer det som fordeles gjennom lokalt tillegg.

Krever tydeligere reallønnsvekst

– Det var et brukbart resultat for lektorer med tillegg på 10 og 16 års ansiennitet, men for dem med 6 og 8 års ansiennitet lå det an til en årslønnsvekst tilnærmet lik rammen på 2,82 prosent, og det bare dersom høstens lokale pott blir fordelt likt på alle, sier Else Leona McClimans, forhandlingsansvarlig i KS for Lektorlaget.

– Dette opplevde vi som ikke godt nok for disse medlemmene. Det er viktig for oss at lønn og lønnsoppgjøret blir et virkemiddel både for å løse rekrutteringsutfordringene i kommunene, og for at kommunene skal beholde kvalifiserte og erfarne arbeidstakere, legger hun til.

Stillingsgrupper med kortere utdanning enn lektorer har fått en klart bedre profil for sine ansiennitetstrinn. Dette er bakgrunnen for hvorfor Norsk Lektorlag valgte å si nei til meklerens forslag.

– Vi ønsker å ha med alle lektorgruppene og en tydeligere reallønnsvekst, sier Helle Christin Nyhuus, første nestleder i Norsk Lektorlag.

Sentralstyret behandler innen 4. juni

Formelt har Akademikerne anbefalt resultatet i meklingen. Norsk Lektorlag stemte nei til resultatet. Nå skal saken opp i sentralstyret som rådfører seg med fylkeslederne.

Riksmekler skal ha svar innen fristen 4. juni. Kommer sentralstyret frem til at de avviser forslaget, er det tidligste Lektorlaget kan gå ut i streik mandag 7. juni.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...