image-10
Arbeid

Lektorer og lærere må få etter- og videreutdanning

Norsk Lektorlag er bekymret for om lærere får ta nødvendig etter- og videreutdanning. Lektorlaget har levert nye innspill til videreutdanningsstrategi til Utdanningsdirektoratet.
AVRedaksjonen
16. april, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I år var det ny søkerrekord til videreutdanning gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet. 11.300 søkte om videreutdanning. Regjeringen har lagt opp til mellom 5000 og 5500 plasser og vil redusere bevilgningene til ordningen, tross etterspørselen.

Det er konkrete krav for jevnlig faglig oppdatering for en rekke profesjoner og yrkesgrupper, som leger, advokater og revisorer. Kravene stilles slik at vi får tjenester som er forsvarlige og har god kvalitet. Disse kravene stilles ikke til lærere, de som skal utdanne og danne elevene.

Lektorer og lærere har behov for relevant etter- og videreutdanning på et faglig tilfredsstillende nivå.

Norsk Lektorlag etterlyser kunnskap om lektorenes og lærernes behov for etter- og videreutdanning og lokale skoleeieres prioriteringer av kompetanseheving hos lærere og lektorer. Lektorlaget har sendt innspill til den nasjonale videreutdanningsstrategien.

Lektorer får ikke videreutdanning
Alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart i 2020. Målet er at de skal gi elevene bedre dybdelæring. Det forutsetter at lektorer og lærere er faglig oppdatert. Tok du et hovedfag for mellom 20 og 30 år siden, kan videreutdanning være helt nødvendig for å kunne møte elevene med oppdatert og relevant fagkompetanse. 

Da er det svært alarmerende at bare 9 % av Norsk Lektorlags medlemmer svarer at de har fått videreutdanning gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet. 70 % svarer at de får søknaden nedprioritert av skoleeier. Våre medlemmer melder tilbake at de får beskjed av skoleleder at det ikke er vits i å søke, fordi de ikke blir prioritert. 

Skoleeiere må følges opp
Skoleeier er pålagt å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten, og å ha et system som gir undervisningspersonalet mulighet til nødvendig kompetanseutvikling. Det står i opplæringslovens §10-8.

I tillegg har skoleeiere i KS-området forpliktet seg til kompetanseheving både i hovedtariffavtalen og en ekstra avtale om kvalitetsutvikling i skolen. Norsk Lektorlags erfaring er at dette i svært varierende, og altfor liten grad følges opp. 

Lektorlagets innspill til videreutdanningsstrategi
Norsk Lektorlag ber om at det gjennomføres et landsomfattende tilsyn med skoleeiers ansvar for kompetanseheving, det vil si opplæringslovens §10-8.
Norsk Lektorlag ber også om at det gjennomføres en landsomfattende undersøkelse blant lektorer og lærere for å få mer kunnskap om læreres behov for etter- og videreutdanning, og i hvilken grad tilbudet fra Kompetanse for kvalitet svarer til behovet. Undersøkelsen suppleres med informasjon fra skoleledere og skoleeiere.  

Ikke minst trengs det mer kunnskap om lokale skoleeieres prioriteringer og mulige årsaksforklaringer til at lærere søker eller ikke søker videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet. 

Les Norsk Lektorlags innspill til den nasjonale videreutdanningsstrategien her. (pdf)

På bildet: Lektorlagets leder Rita Helgesen sammen med kunnskapsminister Guri Melby (V) under Lektorkonferansen 2019. Foto: Lektorlaget

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
videreutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...