image-1
Lektorbloggen

Lektor Nordberg tar feil: – Karakterene er et nødvendig onde

Karakterer er en naturlig del av vurderingsarbeidet. Brukt på en riktig måte gir karakterer både bedre læring og de bidrar til konkret faglig motivasjon.
AVHelle Christin Nyhus, 1. nestleder Norsk Lektorlag, fylkesleder Norsk Lektorlag Buskerud
27. februar, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Elevene har rett til vurdering. Vurderingsforskriftene gir læreren og lektoren et stort ansvar. Elevene må både forstå hva de skal lære, og hva som er forventet av dem. Ved å gi tilbakemelding om hva du kan, og hvor du kan utvikle deg videre skal vurderingen bidra til læring.Det er godt at lektorene brenner for elevene sine, slik bør det være. Sist ute var Nils Håkon Nordberg, lektor ved Drammen videregående skole, i Drammens Tidende 12. februar. Men når Nordberg ser på karakterer som et unødvendig onde for elevene, tar han feil. Der er vi mange som er uenige, karakterene er et nødvendig gode.

Vi trenger både formativ vurdering, som skal bidra til videre læring, og summativ vurdering som forteller hva elevene kan. Vurderingen må være forutsigbar og objektiv. Karakterer veileder elevene om faglig nivå og progresjon, og er derfor en naturlig del av underveisvurderingen der underviseren finner det formålstjenlig. Noen motstandere av karakterer fremstiller det som tall-karakteren er det eneste som formidles til elevene. Slike premisser om karakterer i vurderingsarbeidet gir en debatt fjernt fra dagens skolehverdag.

Fra åttende klasse får elevene vurdering med karakterer hvert halvår. Sammen med en løpende og systematisk vurdering om hva de kan og veiledning om hvordan egen kompetanse kan utvikles gir karakterene elevene tydelig tilbakemelding. Karakterer bør selvsagt kombineres med gode tilbakemeldinger, og det må være opp til læreren å bruke det der det gir bedre læring. Uten karakterer må elevene å tolke og forstå begrepene ulike lærere og lektorer bruker for å formidle nivået i faget. Både norsk og dansk forskning viser at elevene tydelig gir uttrykk for at karakterer er en viktig motivasjonsfaktor. Det samme svarer 7 av 10 lektorlagsmedlemmer: karakterer underveis motiverer elevene, uten karakterer underveis blir elevene mer usikre på hvor de står faglig.

Norsk Lektorlag mener faglige vurderingsordninger som gir eleven tydelig beskjed om forventet progresjon og faglig nivå er et gode i hele skoleløpet. Da kan ikke rektor og skoleeier skyve elevenes utfordringer foran seg, tvert imot gjør det det enklere for lektoren eller læreren å kreve nødvendige tiltak for å gi nødvendig støtte til elevene som trenger det. Klare og riktige mål gir bedre tidlig innsats, det tjener elevene på.

Vetenskapsrådes rapport «Betygens geografi» peker på at alder og erfaring med vurdering ser ut til å spille en stor rolle for hvordan karakterer påvirker prestasjoner, læring og motivasjon for læring. Det anbefales ikke å avskaffe karakterer i akademia, og det frarådes å senke alderen for karakterer i skolen, anbefalingen gjelder Sverige der elever har karakterer fra sjette klasse. Studenter håndterer karakterer fordi de har lang erfaring med summativ sluttvurdering, skriver forskerne. Den erfaringen må også utvikles.

Før fikk vi ofte karakterer uten å få vite hvordan vi kunne bli bedre. Kanskje er det derfor mange ser ut til å tro at karakterer og gode tilbakemeldinger ikke kan kombineres. Men det kan de, med kompetente lektorer og lærere som får tid til å utvikle vurderingspraksis.

Innlegget er også publisert i Drammens Tidende

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
eksamenkaraktererunderveisvurderingvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.