image-7
Lønn

Krever reallønnsvekst og partsrettigheter i Oslo kommune

– De to siste årene har lektorene stått på for fellesskapet gjennom en heftig pandemi, samtidig som de har hatt reallønnsnedgang. Våre medlemmer fortjener en reallønnsvekst, sier Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
08. april, 2022

Frontfagsoppgjøret endte på 3,7 prosent. Tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at undervisningspersonalet i fjor fikk den laveste lønnsutviklingen med 2,3 prosent. Kombinert med høyere prisvekst ga det en reallønnsnedgang.

– Etter to magre oppgjør med reallønnsnedgang, trenger vi et kraftig lønnsløft i år. Skal vi klare å rekruttere og beholde kvalifiserte lektorer i skolen, må de få økt kjøpekraft, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Nyhuus peker på at frontfaget skal ikke være en fasit, men en norm over tid. Den skal gi rom for å ta hensyn til spesifikke utfordringer, som å rekruttere og beholde kompetanse der det trengs.

– Vi vet at om lag 20 prosent av de som arbeider i den videregående skole i dag, ikke er kvalifiserte. Dette gavner verken elevene, skolen eller samfunnet, sier hun.

Krever partsrettigheter

Norsk Lektorlag har også høye forventninger om at en nesten 20 år gammel særbestemmelse i tariffavtalen blir skrinlagt i dette oppgjøret.

Denne særbestemmelsen fører til fagforeningsdiskriminering for våre medlemmer. Den presiserer at en fagforening må organisere 17,5 prosent av medlemmene i en etat for å få samme rettigheter som en annen fagforening allerede har forhandlet frem i etaten.

– For skoleverket betyr det at fagforeninger må organisere minst 17,5 prosent av lærerne for å få lov til å forhandle om arbeidstid for medlemmene sine. Det er ingen andre kommuner i landet som har en slik sperregrense for medbestemmelse, påpeker Nyhuus.

Forpliktet seg til diskusjoner

Norsk Lektorlag har ekstra forventninger til årets oppgjør. I fjorårets tariffoppgjør ble partene enige om å diskutere hvordan alle som organiserer lærere, skal være med å påvirke i tariffperioden.

– Vi håper Oslo kommune griper muligheten til å gi alle fagforeninger i Oslo-skolen lik rett til medbestemmelse og en plass ved forhandlingsbordet, sier Nyhuus.

Foto: Fartein Rudjord

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjøroslo kommunepartsrettigheter oslotariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Akademikerne varsler streikeuttak
Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune, tas 147 medlemmer ut i streik. Det vil trolig ramme bygging av ny legevakt, byggesaksbehandling og skolene.
Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.