image-3
Arbeid

Koronaviruset: Sykmelding, stengte skoler og tilrettelegging

En del arbeidstakere og elever må holde seg hjemme på grunn av koronaviruset. Hvilke regler gjelder for sykmelding, stengte skoler og tilrettelegging for elever?
AVRedaksjonen
09. mars, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel
Du har rett til sykmelding hvis legen sier du skal holdes isolert. Illustrasjonsfoto: Hiraman, Istock

Sykmelding

Når det gjelder sykmelding i forbindelse med koronaviruset, sier NAV at man har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Det gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer.

NAV skriver at de kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Merk at hvis du selv velger å isolere deg på grunn av koronaviruset, uten at en lege har bedt deg om å holde deg isolert, har du ikke rett til sykepenger.

Les NAVs informasjon om sykmelding i forbindelse med koronaviruset her.

 

Hva hvis skolen blir stengt?

Hvis skoler blir stengt eller undervisning  blir avlyst, er dette som utgangspunkt en beslutning foretatt av arbeidsgiver. Det er derfor som utgangspunkt arbeidsgivers ansvar. De fleste vil i slike tilfeller bruke permisjon med lønn som virkemiddel.

Det kan tenkes at skoleeier stenger skolen og pålegger lærere å jobbe hjemmefra i form av fjernundervisning av alle elever. I slike tilfeller består arbeidsgivers lønnsplikt og arbeidstakers arbeidsplikt.  

Permittering av lærere kan foretas bare dersom det er «saklig grunn». Det forutsetter i så fall at skolen stenges over en noe lengre periode, og at lærere fritas for arbeidsplikt, slik at de ikke skal gjøre noe arbeid i form av nettundervisning eller annet. Læreren vil i en permitteringssituasjon ikke ha krav på lønn eller sykepenger, men dagpenger, se NAVs informasjon om rettigheten her (lenke).

OPPDATERT 11.03: Permittering av offentlig ansatte er lite sannsynlig fordi disse ikke har rett til dagpenger ved permittering. (Dagpengeforskriften § 6-2)

En snedig ting ved permittering er at den permitterte melder seg som arbeidssøker til NAV første permitteringsdag og hver 14. dag videre. Ettersom permitteringen skyldes en naturomstendighet, løper det ingen arbeidsgiverperiode for utbetaling av lønn, slik at den permitterte får dagpenger fra Nav fra første permitteringsdag (etter pemitteringslønnsloven).

OPPDATERT 11.03: NAV vurderer ikke Koronaviruset som «naturomstendighet».

 

Tilrettelegging for elever

Ved kortvarig fravær sier Utdanningsdirektoratet at «Skolene bør likevel planlegge for at elever som er i karantene kan jobbe hjemmefra». Ved langvarig fravær sier direktoratet at «Skoleeier bør derfor allerede nå planlegge for hvordan de kan følge opp disse elevene på en annen måte, for eksempel ved bruk av digitale hjelpemidler og muligheten til å kommunisere med elevene via læringsplattformer».

Les Utdanningsdirektoratets informasjon om koronaviruset her.

 

Fraværsregler

Når det gjelder fravær for elever, har Kunnskapsdepartementet bestemt at elever som har fravær av helsegrunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Dette gjelder ut skoleåret.

Årsaken er at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på dem som trenger det mest.

 

 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevernundervisning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...