image-4
Arbeid

Koronaviruset – svar på ofte stilte spørsmål

Spørsmålene vi oftest får knyttet til koronaviruset finner du svar på her. Artikkelen oppdateres løpende, også ved ny informasjon fra nasjonale myndigheter.
AVRedaksjonen
13. mars, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Saken er oppdatert 18.08.2020.

Det er utarbeidet nasjonale veiledere for hvordan smittevern skal ivaretas for skoler og barnehager. Veilederne har en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå for smittevern.

Ved skolestart 2020 gjelder gult nivå inntil regjeringen gir annen beskjed. Det pågår ved skolestart en diskusjon om hvorfor ikke én-meterskravet gjelder i klasserommet – spesielt for de eldste elevene og for lærerne deres. Utenfor klasserommet gjelder avstandsregelen for både elever og lærere. Norsk Lektorlag mener regelen om én meters avstand også skal gjelde i klasserommet.

Lenker til smittevernveiledere:

Bruk informasjonssidene til helsenorge.no eller Folkehelseinstituttet  for oppdatert informasjon om koronaviruset og råd om smitteforebygging. 

Universiteter og høyskoler

Smittevern setter en del begrensninger for undervisningen ved fagskolene, universitetene og høyskolene. Man må fortsatt regne med en del digital undervisning.

Spørsmål om arbeidssituasjonen for lærere knyttet til koronaviruset

1) Kan jeg bli pålagt å jobbe om jeg må være hjemme?
2) Må jeg gå på arbeid hvis noen ved skolen er smittet?
3) Kan jeg bruke egenmelding?
4) Må jeg møte hos legen for sykemelding?
5) Når har jeg rett på sykepenger?
6) Hvilken undervisning får elever i karantene?
7) Trenger ikke elevene lenger legeattest for fravær?
8) Må jeg bruke akkurat Skype eller Teams for å undervise digitalt?
9) Har tilkallingsvikarer krav på lønn?
10) Hvordan arbeide hjemme og samtidig ha omsorg for små barn?
11) Hvilke personverntiltak gjelder for digital undervisning uten opptak?
12) Må alle elever ha avslått mikrofon og kamera ved digital undervisning?
13) Hva er gode kjøreregler for personvern ved videoundervisning?
14) Hvordan ivaretas «sensitive personopplysninger» i digitale klasserom?
15) Strider det mot personvernet at elever sender inn videoer?

1) Kan jeg bli pålagt å jobbe om jeg må være hjemme?

Ja, hvis du ikke er syk selv, kan arbeidsgiver pålegge hjemmekontor og fjernundervisning slik at arbeidet så langt som mulig utføres hjemmefra. Du har da arbeidsplikt og krav på vanlig lønn. Du må være forberedt på at du i perioden det er snakk om, vil bli «omdirigert» til å undervise elever som må få undervisning hjemme.

2) Må jeg gå på arbeid hvis noen ved skolen er smittet?

Hvis noen ved skolen skulle bli smittet, vil du få beskjed av skolens ledelse eller smittevernmyndighetene direkte om hvordan du skal forholde deg. Om du ikke blir satt i karantene, skal du gå på jobb som normalt.

3) Kan jeg bruke egenmelding?

Den utvidede retten til å bruke egenmelding som ble innført for alle i forbindelse med korona-utbruddet, opphørte fra 1. juni, fordi situasjonen hos fastlegene nå er tilnærmet normal. Arbeidsgiveren din kan imidlertid fortsatt velge å godta egenmelding i hele arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. Hvis du ikke har en slik avtale med arbeidsgiveren din, trenger du sykmelding fra legen fra fjerde dag.

4) Må jeg møte hos legen for å få sykmelding?

NAV kan godta sykmelding fra legen uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Les mer hos NAV.

5) Når har jeg rett på sykepenger?

Du har rett på sykepenger hvis du er arbeidsufør på grunn av sykdom, eller hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du er smittebærer. Les mer hos NAV (lenke).

6) Hvilken undervisning får elever i karantene?

Elever i karantene bør kunne jobbe hjemmefra ved kortvarig fravær. Ved langvarig fravær bør skoleeier planlegge oppfølging på annen måte, som bruk av digitale hjelpemidler og kommunikasjon gjennom læringsplattformer. 

Utdanningsdirektoratets side «Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen»

7) Trenger ikke elevene lenger legeattest for fravær?

Fraværsregelen ble gjeninnført fra høsten 2020, men ble endret midlertidig fra og med 24. august 2020. Regjeringen endret fraværsregelen for å gjøre det lettere for elever med milde luftveissymptomer å bli hjemme

For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elever under 18 år må legge frem foreldrebekreftelse. Elever over 18 år skal bruke egenmelding.

Dette fraværet skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.

Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen. Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis

8) Må jeg bruke akkurat Skype eller Teams for å undervise digitalt?

Du må som en hovedregel følge instrukser om hvordan arbeidet skal gjennomføres som en del av arbeidsforholdet ditt.

Hvis faget du underviser i, gjør at andre likeverdige metoder er bedre enn den tekniske løsningen du er bedt om å bruke, ta dette opp med din arbeidsgiver for å få aksept for ditt alternative forslag. Hvis arbeidsgiver ikke aksepterer ditt forslag, er vårt råd å gjennomføre undervisningen slik arbeidsgiver anbefaler.

9) Har tilkallingsvikarer krav på lønn?

Lektorlaget fikk da skolene var stengt, flere henvendelser fra tilkallingsvikarer og deltidsansatte som har deler av stillingen som tilkallingsvikar eller ansatte i kortvarige vikariater. Tilkallingsvikarer med avtalte faste timer skulle gjennomføre disse timene som anvist av arbeidsgiver, og ha betalt for dem på linje med skolens øvrige ansatte.

En muntlig avtale om faste timer er like bindende som en skriftlig avtale, men vanskeligere å bevise. Nyttig informasjon vil være kopier av sms’er, e-poster og kalenderoppføringer. Kopier av tidligere lønnsslipper som dokumenterer en kontinuitet og regularitet i ansettelsesforholdet er også nyttige.

10) Hvordan arbeide hjemme og samtidig ha omsorg for små barn?

De fleste lærere og lektorer er nå fysisk tilbake på arbeidsplassen og barnehager og skoler er gjenåpnet.

Hvis skolene igjen skulle komme bli stengt for å bekjempe virusspredningen, er det greit å vite at alle som er ansatte i skoler og barnehager, nå er definert som som nøkkelpersonell i virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon (les om det på regjeringen.no). Det gir rettigheter for barnepass.

NAVs nettside om omsorgspenger (lenke).

11) Hvilke personverntiltak gjelder for digital undervisning uten opptak?

Hver skoleeier skal ha et system i samsvar med GDPR for digital undervisning. Det er skoleeier som avgjør hvilke tiltak som settes inn av personvernhensyn.

Les mer hos Datatilsynet (lenke).

12) Må alle elever ha avslått mikrofon og kamera ved digital undervisning?

Datatilsynet har fremført at det er godt personvern i undervisningen hvis mikrofonen og kamera er avslått når den enkelte ikke er aktiv med å besvare i undervisningssituasjonen. Dette skal skjerme mot innsyn i den enkeltes privatliv.

Det er uproblematisk i forhold til elevens personvern å ha kamera på hvis eleven sitter slik at man ikke har innsyn i resten av hjemmet. Hvor man sitter, velger den enkelte i stor grad selv. Her kan den enkelte lærer velge å lage noen grunnleggende kjøreregler for nettundervisningen.

13) Hva er gode kjøreregler for personvern ved videoundervisning?

Diskuter gjerne dette i lærerkollegiet, da det kan bli aktuelt hvis skolene stenger igjen, lokalt eller nasjonalt.

Grunnleggende «kjøreregler» for elever i digital undervisning kan for eksempel være:

  • Demp alltid mikrofonen når du ikke snakker, slik at deltagerne ikke hører resten av din familie.
  • Om du bruker kamera: Sitt slik at bare du selv synes på skjermen for de andre. Sitt helst ved en nøytral vegg, så ikke samtaledeltagerne kan se hvordan du har det hjemme, eller hvem som er til stede sammen med deg. Du kan også trykke på knappen i programmet som gjør at bakgrunnen blir ufokusert.
  • Om eleven eller du selv ikke bruker øretelefoner: Si ifra til dem du snakker med hvem som kan overhøre samtalen.

I noen digitale systemer kan læreren styre og dempe alle andre enn seg selv ved fjernundervisning. Når læreren styrer slik, oppstår ikke personvernutfordringer som nevnt ovenfor.

14) Hvordan ivaretas «sensitive personopplysninger» i digitale klasserom?

Helseopplysninger er definert som «sensitive personopplysninger» og skal behandles med varsomhet også ved digital undervisning. Som i et vanlig klasserom skal man heller ikke i et digitalt klasserom diskutere helse eller sykdom hverken hos elev eller lærer.

Å være smittet med koronavirus er en helseopplysning og dermed også en slik sensitiv personopplysning. Den som er smittet, blir uansett bedt om å ta kontakt med alle han eller hun har vært i kontakt med, og informere om dette.

15) Strider det mot personvernet at elever sender inn videoer?

Nei, med gode rutiner for å slette etter bruk er det ikke problematisk at elever sender inn videoer av seg selv til bruk i vurderingssituasjonen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforholdkoronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...