Illustrasjonsfoto av lærere. Foto: Istock.
Arbeid

Karriereveiene i skolen må være faglige og varige

Norsk Lektorlag mener lærerspesialistordningen var en god begynnelse på en anerkjennelse av faglig spisskompetanse i skolen. Det må også fremtidige karriereveier bli. Lærerspesialistordningen kan videreutvikles, spilte Lektorlaget inn til utdanningskomiteen på Stortinget.
AVRedaksjonen
04. februar, 2022

– En god skole er avhengig av at lektorer og lærere får muligheten til å videreutvikle seg som gjennom hele yrkeskarrieren. Derfor trenger vi faglige karriereveier som ikke leder ut av klasserommet, men som kan bidra til å forbedre undervisningspraksisen og læringen som skjer i klasserommene, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus. 

Ordningen med lærerspesialister ble innført av Solberg-regjeringen i 2015. Støre-regjeringen har avviklet ordningen og kuttet i midlene. Partiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti fremmet derfor et representantforslag om å videreføre ordningen med lærerspesialister.

Stortingets utdannings- og forskningskomité arrangerte åpen høring om saken torsdag 3. februar. Saken skal opp i Stortinget 1. mars.

Norsk Lektorlag deltok på torsdagens høring og støttet representantforslaget.

Viktig med robuste karriereveier

Nyhuus understreker at forutsigbarhet er viktig, ikke minst for de lærerne som nå tar lærerspesialistutdanning eller som har en spesialistfunksjon i dag.  

-Det er viktig at karriereveiene er robuste, varige og ikke er sårbare for varierende politiske prioriteringer. Norsk Lektorlag har bedt Stortinget om ikke å legge føringer som gjør at behovene til faglig karriereutvikling strupes for lektorene i videregående opplæring, sier Nyhuus.

Disse poengene spilte Norsk Lektorlag også inn under høringen. 

Bør videreutvikle ordningen

Lektorlaget pekte spesielt på tre behov i videregående skole i høringen:

  • Vi må innføre en funksjon som sensorspesialist. Den vil styrke eksamensordningene i skolen på sikt.  
  • Veiledning av nyutdannede nyansatte lærere kan også bygges ut til en mentor-rolle med en tydeligere, fastere funksjon enn vi har i dag.  
  • Fagutviklere eller fagkoordinatorer kan få ansvar for å bidra til kvalitet i undervisning og metodevalg. De kan gi råd til ledelsen i spørsmål som angår faget, og i organiseringen av undervisningen i faget.  

I arbeidet med nye ordninger må lærer- og lektorprofesjonene ha stor innflytelse over de karriereveiene som er tilgjengelig for de ansatte i skolen. 

Etterlyser nasjonale rammer

Norsk Lektorlag ber Stortinget fastsette tydelige, nasjonale rammer: 

  • Still høye formelle krav til lærerne som skal ha en funksjon/spesialistrolle  
  • Dette er krav som mastergrad, fordypning i faget eller emnet, og minst fem års relevant undervisningserfaring  
  • I en spesialistfunksjon må læreren gis mulighet for etter- og videreutdanning i de fagene eller emnene som læreren skal ta et særskilt ansvar for.  ­­­­­­­­­­­
  • Det bør også settes nasjonale rammer for hvor mye tid en skal bruke på denne funksjonen og tiden må bli betalt
  • En ny ordning må svare til behovene i skolene, tilpasset skoleslag og trinn.

Tilbakemeldingene fra NIFU, KS, Elevorganisasjonen og lærerorganisasjonene var samstemte på at en bør bygge på erfaringene som er gjort med piloten med lærerspesialister.

Les også:

Sluttrapport fra evalueringen av pilotering av lærerspesialistordningen, NIFU (pdf)

«Lærerspesialistordningen kan føre til at flere blir i skolen» (artikkel i Lektorbladet)

«Dårlig signal å fjerne lærerspesialistordningen» (nettsak)

Foto: iStock

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
lærerspesialist

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.