image-2
Arbeid

Dårlig signal å fjerne lærerspesialistordningen

Lærerspesialistordningen ble slettet med et pennestrøk da regjeringen og SV ble enige om statsbudsjettet for 2022. – De har fjernet karriereveien som ikke leder ut av klasserommet uten å ha et alternativ, advarer Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
01. desember, 2021

– Alle er enige om at det er viktig å beholde faglig gode lærere i klasserommet. At politikerne nå fjerner den karriereveien i skolen som gir lektorer og lærere mulighet til karriereutvikling i klasserommet, er sterkt bekymringsfullt, sier Rita Helgesen, leder i Lektorlaget.  

Lærerspesialistordningen ble opprettet i 2015. Den forrige regjeringen foreslo å utvide ordningen i forslag til statsbudsjettet for 2022. Støre-regjeringen ville reversere ordningen. I forbindelse med regjeringens budsjettenighet med SV er hele ordningen nå fjernet.

– Det betyr at regjeringen fjerner et viktig virkemiddel for å utvikle skolen innenfra, med lærerprofesjonene i førersetet, legger Helgesen til.

Faglig karrierevei

En god skole er avhengig av at lektorer og lærere får utvikle seg som undervisere gjennom hele yrkeskarrieren.

– Det må finnes faglige karriereveier i skolen, ikke bare administrative. Det er beklagelig og et dårlig signal at man nedprioriterer faglig kompetanseutvikling for lektorer og lærere, sier Helgesen.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal en evaluering av ordningen være klar i slutten av dette året.

Ingen erstatning på plass

I Hurdalsplattformen lover regjeringen at de skal legge til rette for flere karriereveier i skolen ved å erstatte lærerspesialistordning med en partsforankret ordning.

-Det er uheldig å fjerne denne ordningen lenge før man har en erstatning på plass eller har snakket med partene, understreker Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforholdlærerspesialist

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.