image-6
Arbeid

Dårlig signal å fjerne lærerspesialistordningen

Lærerspesialistordningen ble slettet med et pennestrøk da regjeringen og SV ble enige om statsbudsjettet for 2022. – De har fjernet karriereveien som ikke leder ut av klasserommet uten å ha et alternativ, advarer Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
01. desember, 2021

– Alle er enige om at det er viktig å beholde faglig gode lærere i klasserommet. At politikerne nå fjerner den karriereveien i skolen som gir lektorer og lærere mulighet til karriereutvikling i klasserommet, er sterkt bekymringsfullt, sier Rita Helgesen, leder i Lektorlaget.  

Lærerspesialistordningen ble opprettet i 2015. Den forrige regjeringen foreslo å utvide ordningen i forslag til statsbudsjettet for 2022. Støre-regjeringen ville reversere ordningen. I forbindelse med regjeringens budsjettenighet med SV er hele ordningen nå fjernet.

– Det betyr at regjeringen fjerner et viktig virkemiddel for å utvikle skolen innenfra, med lærerprofesjonene i førersetet, legger Helgesen til.

Faglig karrierevei

En god skole er avhengig av at lektorer og lærere får utvikle seg som undervisere gjennom hele yrkeskarrieren.

– Det må finnes faglige karriereveier i skolen, ikke bare administrative. Det er beklagelig og et dårlig signal at man nedprioriterer faglig kompetanseutvikling for lektorer og lærere, sier Helgesen.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal en evaluering av ordningen være klar i slutten av dette året.

Ingen erstatning på plass

I Hurdalsplattformen lover regjeringen at de skal legge til rette for flere karriereveier i skolen ved å erstatte lærerspesialistordning med en partsforankret ordning.

-Det er uheldig å fjerne denne ordningen lenge før man har en erstatning på plass eller har snakket med partene, understreker Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforholdlærerspesialist

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...