image-7
Arbeid

Ingen rapport om rekrutteringsutfordringer i skolen

Etter 14 arbeidsmøter ble ikke arbeidsgiverne og arbeidstagernes organisasjoner enige om hvordan de skal omtale rekrutteringsutfordringene i norsk skole.
AVRedaksjonen
25. juni, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Mellom lønnsoppgjørene er det vanlig at såkalte partssammensatte utvalg ser nærmere på problemstillinger man vil ha mer kunnskap om. 

Et av utvalgene som har særlig interesse for Norsk Lektorlag, skulle se på rekrutteringsutfordringer i norsk skole. Utvalget, der også Akademikerne har vært representert, skulle drøfte problemene knyttet til bruken av undervisningspersonale uten godkjent utdanning. Utvalget skulle også vurdere hvorfor det fortsatt brukes undervisere uten godkjent utdanning.  

FAKTABOKS

SVAR

II. Rekrutteringsutfordringer

Det er et stort antall personer som underviser i grunnskolen og videregående skole uten å ha godkjent faglig eller pedagogisk utdanning. Dette er en gruppe med ulik grad av formell kompetanse og ulikt grunnlag for å jobbe i skolen. Det er et behov for å innhente kunnskap om denne gruppens omfang, kompetanse og arbeidsforhold. Det er grunn til å tro at det er forskjeller i kvalifikasjonene til personalet i grunnskolen og i videregående skole og at det er geografiske forskjeller og ulike utfordringer i de enkelte kommunene og fylkeskommunene.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som innhenter kunnskap om og drøfter ulike problemstillinger knyttet til bruk av undervisningspersonale uten godkjent utdanning. Partene skal også vurdere ulike årsaker til bruk av undervisningspersonale uten godkjent utdanning, med det mål å foreslå ulike tarifftiltak som kan bidra til å redusere bruken samt for å beholde og rekruttere undervisningspersonale.

Målet var å foreslå ulike tarifftiltak som gir færre ukvalifiserte undervisere, og beholde og rekruttere lektorer, adjunkter og lærere. Det var KS, Akademikerne og Unio som utarbeidet mandatet. LO og YS sluttet seg senere til resultatet av meglingen. 

Ikke enige om beskrivelsen

Statistisk sentralbyrå er blant de som har levert data til utvalget, men partene klarte ikke bli enige om hvordan rekrutteringsutfordringene i norsk skole skal beskrives. Det publiseres derfor ingen offisiell rapport fra utvalget nå. 

– For Norsk Lektorlag er det vært frustrerende at man ikke klarer å bli enige om en felles fremstilling av de faktiske forhold. Dette må det arbeides videre med, slik at vi kan ta tak i rekrutteringsutfordringene i norsk skole, sier generalsekretær Nina Sandborg

Nye tall om lærernes kompetanse

Det foreligger ingen rapport fra dette utvalget. Statistisk sentralbyrå publiserte imidlertid 22. juni nye tall for 2019 om andelen undervisere med ulik kompetanse og pedagogisk utdannelse.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...