image-3
Arbeid

Ikke klart når alle skolene åpner

Tidligst om to uker avgjøres det når videregående skoler og ungdomsskoler gjenåpnes, det uttalte helseminister Bent Høie i dag. Smittevernveiledere for grunnskole og videregående skole er klare, Norsk Lektorlag vil ha nok vikarer og konkrete lokale tilpasninger av smittevernrådene.
AVRedaksjonen
20. april, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Kunnskapsminister Guri Melby og helseminister Bent Høie deltok på regjeringens pressekonferanse da de nye smittevernveilederne for barneskole/SFO og ungdomsskole/videregående skole ble presentert. (foto: regjeringen.no)


20. april la regjeringen frem to nye smittevernveiledere for skolen. En for barneskole og SFO, og en for ungdomstrinnet og videregående skole. Begge de nye veilederne bygger på de samme tre hovedprinsippene: 

  • syke skal ikke møte på skolen, 
  • kontakt mellom personer skal reduseres, og 
  • det skal være gode rutiner for håndhygiene og renhold 

Begge veilederne kan leses her.

Norsk Lektorlag leverte i forrige uke innspill til smittevernveilederen for barnehage, og har også gitt innspill til begge de nye veilederne. Lektorlaget vil ha entydige og konkrete smittevernråd ute på skolene, og har også pekt på betydningen av å sørge for god nok bemanning, å skaffe bemanning til ekstra renhold, og å involvere tillitsvalgte lokalt. Lektorlaget har også gitt konkrete forslag om oppmerking av minimumsavstand der det trengs, og å angi maksimale gruppestørrelser inne og ute konkret i antall personer. Norsk Lektorlags innspill kan leses her (PDF).

Gjenåpning av høyere trinn avgjøres tidligst om to uker
Mens barneskolens 1.-4. trinn og VG2 og VG3 på yrkesfag åpnes 27. april, er resten fortsatt uavklart:

– Vi må se effekten av de stegene vi tar. Derfor må vi se effekten av det vi nå gjør to ukers tid før vi kan ta nye vesentlige skritt. Men fordelen er at veilederne er laget, det betyr at alle kan begynne å forberede seg. 

Det svarte helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse, på spørsmål om når de høyere skoletrinnene kan gjenåpnes. Kunnskapsminister Guri Melby understreket både at de nye veilederne legger opp til lokalt skjønn og lokal tilpasning, og at veilederne er dynamiske dokumenter som kan bli justert basert på tilbakemeldinger fra de som skal ta dem i bruk.

Rita Helgesen er politisk leder i Norsk Lektorlag

Rita Helgesen, som er politisk leder i Norsk Lektorlag, er opptatt av at tillitsvalgte nå tas med på råd lokalt når gjenåpning av skolene planlegges. De tillitsvalgte kjenner driften lokalt, og kan bidra til forsvarlig håndheving av de hygiene- og smitteverntiltak som nevnes i veilederen. God involvering av tillitsvalgte er derfor avgjørende for en vellykket gjenåpning.

Gruppestørrelse i ungdomsskole og videregående er ikke avklart
Norsk Lektorlag krevde konkrete krav til avstand mellom hver person, og er fornøyd med at smittevernveilederen angir at det skal sikres minst en meter mellom hver person. Men for gruppestørrelse ble Helgesen urolig over de uklare signalene på mandagens pressekonferanse. 

På spørsmål om gjenåpning av de høyere skoletrinnene, presiserte Kunnskapsministeren at tallene for gruppestørrelse, som tar utgangspunkt i lærertetthetsnormen, ikke skal forstås absolutt. Hege Nilsen fra Utdanningsdirektoratet fulgte opp med å oppfordre til å finne kreative løsninger. 

– Skal vi ha godt smittevern må vi ha entydige regler. Når det oppfordres til kreative løsninger og lokalt skjønn blir behovet for aktive tillitsvalgte helt åpenbart, understreker Helgesen. 

Ingen signaler om ekstra midler til vikarer
Hun fant det også urovekkende at kunnskapsministeren mener smittevernveilederne skal kunne gjennomføres uten ekstra bevilgninger.

– Vi har i over en måned sagt fra om at skolene må bruke nok tilkallingsvikarer, det trengs både for godt smittevern, og for merarbeidet økt skjermundervisning gir. Det må både regjeringen ta inn over seg, her må også tillitsvalgte være på ballen, avslutter Helgesen. 

Nina Sandborg er generalsekretær i Norsk Lektorlag

Nina Sandborg er generalsekretær i Norsk Lektorlag. Hun minner om at tillitsvalgte og medlemmer som vanlig kan få bistand på telefon og e-post, og er opptatt av at medlemmene skal føle seg trygge når skolene åpner igjen. 

– Vi har hele veien gitt myndighetene konstruktive innspill, men skal skolene kunne holde åpent fremover må lektorer og lærere ha en forsvarlig arbeidsbelastning. Vi tar vare på våre medlemmer og tillitsvalgte, men først og fremst må skoleeierne nå være der for sine ansatte, ved å sørge for nok vikarer. 

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
korona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...