Illustrasjonsbilde av elev som har muntlig eksamen. Foto: Istock.
Utdanning

Ikke avlys lokalgitt muntlig eksamen

Norsk Lektorlag mener det bør være rom for å gjennomføre lokalgitt muntlig eksamen dersom regjeringen avlyser skriftlig eksamen for skoleåret 2021/2022.
AVRedaksjonen
01. februar, 2022

Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse skriftlig og muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for alle elever i grunnskolen og videregående opplæring. Direktoratet anbefaler å gjennomføre eksamen kun for privatister og for elever som trenger eksamen for å bestå faget. Dette kommer frem i risikoanalysen for gjennomføring av eksamen våren 2022.

Det er en bred enighet om verdien av eksamensinstituttet for skolen blant Norsk Lektorlags medlemmer. Det er imidlertid ulike syn på om eksamen skal gjennomføres denne våren på grunn av ulike erfaringer knyttet til hvordan pandemien har rammet.

Et utfordrende skoleår

– Å avlyse sentralt gitt skriftlig eksamen har flere negative konsekvenser, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

– Vi ser utfordringen med at opplæringen dette skoleåret trolig har variert betydelig mer enn i et normalår. Det er stor fare for at pandemien har ført til store forskjeller i lærernes mulighet til å gi likeverdig opplæring. Norsk Lektorlag heller derfor mot at det antakelig vil være klokt å avlyse sentralt gitt skriftlig eksamen, legger hun til.

Av hensyn til elevene mener Norsk Lektorlag at lokalt gitt muntlig eksamen bør gjennomføres dersom det er smittevernsmessig forsvarlig.

Muntlig eksamen som et konkret mål

– Vi tror dette vil være en viktig motivasjon til å holde læringstrykket oppe. Erfaringer fra de to foregående årene er at det var krevende å få realisert ambisjonen om god læring på slutten av et skoleår med store utfordringer. Elever hadde vanskelig for å holde på motivasjonen uten muntlig eksamen som et konkret mål, sier Nyhuus videre.

Nyhuus peker på at siden faglærer har ansvaret for å lage oppgavene til lokalgitt muntlig eksamen, kan læreren ta høyde for hvilke kompetansemål elevene har fått opplæring i. Det kan man ikke i sentralt gitt skriftlig eksamen.

– Om smittesituasjonen tilsier det, kan muntlig eksamen gjennomføres ved at faglærer og elev møter på skolen, men at ekstern sensor deltar digitalt, påpeker hun.

Vi er i en unntakstilstand

Norsk Lektorlag mener at årets avlysning ikke må skape presedens for senere års eksamensavvikling

– Dersom nasjonale myndigheter velger å gjøre endringer for eksamen denne våren, bør det presiseres at dette handler om tiltak i en unntakstilstand og ikke om eksamens rolle i sluttvurderingssystemet generelt, sier Nyhuus.

Illustrasjonsfoto: iStock

se mer innhold fra kategorien

KoronaUtdanning
eksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...