image-7
Arbeid

Hovedavtaleforhandlingene i KS utsettes

Som følge av nye koronatiltak er forhandlingene om hovedavtalen utsatt til etter jul.
AVRedaksjonen
15. desember, 2021

Hovedavtaleforhandlingene startet 30. november og skulle opprinnelig komme i mål før jul. Etter smitteøkningen og nye koronatiltak har partene valgt å utsette forhandlingene til tidligst 11. januar 2022, for å kunne møtes fysisk. Dagens avtale gjelder inntil ny avtale er på plass.

For Akademikerne er kompetanseutvikling, klima og vilkår for tillitsvalgte viktig i forhandlingene. 

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, med bestemmelser om hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere skal forhandle og samarbeide. Den inneholder også regler for de ansattes medbestemmelsesrett.

Les også:

Foto: Akademikerne

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
hovedavtalen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...