image-1
Arbeid

Nå forhandles hovedavtalen i KS

30. november startet forhandlingene om hovedavtalen i kommunene mellom KS og hovedsammenslutningene Akademikerne, LO, YS og Unio.
AVRedaksjonen
30. november, 2021

Hovedavtalen regulerer spillereglene i arbeidslivet, som forhandlinger og samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt tillitsvalgtes rettigheter. I tillegg tar hovedavtaler for seg de ansattes medbestemmelsesrett. Avtalen omfatter alle offentlige skoler, det vil si videregående skoler og grunnskoler.

Norsk Lektorlag er selvstendig part i avtalen og deltar i Akademikernes forhandlingsdelegasjon under hovedavtaleforhandlingene.

Norsk Lektorlag er særlig opptatt av de tillitsvalgtes rettigheter og et lokalt handlingsrom.

Hovedavtalen forhandles hvert annet år.

Hovedavtalen for kommunesektoren ble sist gang forhandlet i 2019. Partene ble da enige om å videreføre avtalen, men forpliktet seg til at klima- og miljøtiltak skal være en del av partssamarbeidet. Oslo kommunes hovedavtale forhandles for seg og heter Dokument 24.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
hovedavtalen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.