image-8
Arbeid

Nå forhandles hovedavtalen i KS

30. november startet forhandlingene om hovedavtalen i kommunene mellom KS og hovedsammenslutningene Akademikerne, LO, YS og Unio.
AVRedaksjonen
30. november, 2021

Hovedavtalen regulerer spillereglene i arbeidslivet, som forhandlinger og samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt tillitsvalgtes rettigheter. I tillegg tar hovedavtaler for seg de ansattes medbestemmelsesrett. Avtalen omfatter alle offentlige skoler, det vil si videregående skoler og grunnskoler.

Norsk Lektorlag er selvstendig part i avtalen og deltar i Akademikernes forhandlingsdelegasjon under hovedavtaleforhandlingene.

Norsk Lektorlag er særlig opptatt av de tillitsvalgtes rettigheter og et lokalt handlingsrom.

Hovedavtalen forhandles hvert annet år.

Hovedavtalen for kommunesektoren ble sist gang forhandlet i 2019. Partene ble da enige om å videreføre avtalen, men forpliktet seg til at klima- og miljøtiltak skal være en del av partssamarbeidet. Oslo kommunes hovedavtale forhandles for seg og heter Dokument 24.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
hovedavtalen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...