image-2
Arbeid

Her er Lektorlagets råd til gjenåpning av skolene

Norsk Lektorlag har gjennomgått de oppdaterte smittevernveilederne som ble presentert da regjeringen i går kunngjorde at alle landets skoler kan åpne allerede fra mandag 11. mai.
AVRedaksjonen
08. mai, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel
Oppdaterte smittevernveiledere, som ble presentert 7. mai, er tilgjengelige på Utdanningsdirektoratets nettsider.
Norsk Lektorlags koronavettregler i skolen gir råd om bruk av smittevernveilederne

Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20, under forutsetning av at de følger kravene til smittevern, opplyser Kunnskapsdepartementet. Den første utgaven av smittevernveiledere for alle skoletrinn ble utgitt 20. april for at skoleeiere og skoleledere skulle få nok tid til å forberede seg på gjenåpning.


– Gjenåpningen kommer til å bli arbeidskrevende for lektorer, adjunkter og lærere. Det er svært viktig å involvere lokale tillitsvalgte i arbeidet. Norsk Lektorlags Koronavettregler i skolen er fortsatt svært relevante for å bidra til optimal bruk av de nasjonale veilederne, sier leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen.

Smittevernveilederne kom i ny og oppdatert utgave i går. Veilederne for trygge skoler i koronasituasjonen kommer i fire ulike versjoner: én for barnehage, én for barneskole, én for ungdomsskole og videregående og én for privatister som skal avlegge eksamen denne våren.

– Norsk Lektorlags sekretariat har gjennomgått de reviderte veilederne. Disse legger enda større vekt på at smittevernarbeidet må tilpasses lokale forhold, sier Norsk Lektorlags generalsekretær Nina Sandborg, som også vil berømme sekretariatets ansatte for innsatsen den siste tiden.

Da veilederne ble presentert 20. april, understreket kunnskapsminister Guri Melby (V) både at de nye veilederne legger opp til lokalt skjønn og lokal tilpasning, og at veilederne er dynamiske dokumenter som kan bli justert basert på tilbakemeldinger fra de som skal ta dem i bruk.

De nye veilederne er tydelige på at kommunehelsetjenesten har smittevernkompetanse og kan konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.

– Vi får en del spørsmål fra medlemmer som spør om det er trygt å undervise i ulike situasjoner. Jeg vil understreke verdien av at lokale tillitsvalgte involveres og gir råd om lokale forhold. Samtidig er det klokt å få råd fra lokal smittevernmyndighet der dette er nødvendig, sier Nina Sandborg.

Her er Norsk Lektorlags råd. Bruk også koronavettreglene i skolen:

  • Heller ikke reviderte veiledere er konkrete på lærernes kontor- og arbeidssituasjon utenfor undervisningen. Veilederne anbefaler at ansatte begrenser bruk av offentlig transport, Norsk Lektorlag mener dette må innebære at tilstedeværelsesplikt utenom undervisning unngås, slik at tidspunktet for kollektivreiser blir fleksibelt og slik at man unngår for tett kontakt med andre på lærernes arbeidsrom.
  • Uteskole er lite egnet i mange fag i ungdomsskolen og i videregående skole. Fokuset må være på fag og læring. Her trengs alternative lokaler ved plassmangel. Veilederen for ungdomsskole og videregående skole er tvetydig på dette punktet.  
  • Heller ikke denne versjonen av veilederen er tydelig på hvordan fagpersonale for renhold skal gjennomføre forsterket renhold på riktig måte.
  • Kommunehelsetjenesten har smittevernkompetanse og kan konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt.
  • Inspeksjon som kommer i tillegg til vanlige arbeidsoppgaver, må avtales særskilt.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronamerarbeidsmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...