image-9
Arbeid

Har testet ytringsfriheten

Da Aftenposten Aften nylig testet ytringsfriheten i Oslo-skolene, var det bare to av tjue lærer som turte å svare åpent på om de opplever at de kan uttale seg fritt til journalister.
AVRedaksjonen
10. juni, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I Aften 9. juni presenteres testen av ytringsfrihet med følgende beskrivende tittel:
_ Kan du uttale deg fritt til pressen?
– Ja, det tror jeg.
– Kan jeg sitere deg på det?
– Ikke uten at jeg har klarert det med ledelsen først.

Åpenhetskultur er mer enn vedtak på papir
Artikkelen i Aften er en følge av ytringsfrihetsdebatten som har pågått de siste ukene etter at Norsk Lektorlags medlemsundersøkelse ble offentliggjort. Undersøkelsen viste at 67 prosent av Oslo-lærerne som svarte på undersøkelsen ikke føler at de kan uttale seg fritt til journalister om forhold som angår egen skole. Både skolebyråd Torger Ødegaard og fungerede direktør i Utdanningsetaten Kjell Richardsen Andersen har kommentert undersøkelsen og slått fast at det er full ytringsfrihet i Oslo-skolen. Da Aften ønsket å teste påstanden, opplevde de noe helt annet:

«Aften tok byens skoleledelse på ordet, og ringte rundt til i underkant av 20 lærere ved ulike skoler i Oslo. Kun to av dem turte å svare åpent på om de opplever at de kan uttale seg fritt til journalister. Noen svarte at de følte at de hadde ytringsfrihet, men at de ikke ville stå frem med navn uten å ha klarert dette med ledelsen på forhånd. Andre oppga at de hadde fått beskjed fra skolens ledelse om å ikke uttale seg til pressen.», heter det i artikkeln i Aften.

Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, er ikke overrasket over reaksjonene.

– Dette bekrefter det inntrykket vi sitter med. Etter at undersøkelsen ble kjent, har vi fått mange telefoner og henvendelser fra lærere i Oslo som kjenner seg igjen i funnene, og som er glade for at vi tar dette opp. Åpenhetskultur er noe mer enn et vedtak på et papir, sier Paulsen i intervjuet i Aften.

Utdanningsetaten vil følge opp
Fungerende direktør i Utdanningsetaten, Kjell Richard Andersen, uttaler at etaten tar saken svært alvorlig.
– At lærere ikke tør uttale seg til pressen er helt opplagt en misforståelse. Lærere, rektorer og andre skal kunne uttale seg fritt, det må det ikke være noen tvil om, sier han i Aften.

Utdanningsetaten vil, ifølge Aften, i løpet av kort tid arrangere et med alle ansatteorganisasjoner. Der skal det blant annet drøftes om det er behov for å sette i gang ytterligere tiltak.

Relaterte lenker:
 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
ytringsfrihet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...