Arbeid

Ytringsfrihet i skolen – rom for forbedring

30 % av lektorene oppgir at de er redd for å kritisere forhold ved skolen i offentligheten av frykt for negative reaksjoner. Det framkommer av en spørreundersøkelse foretatt blant Norsk Lektorlags medlemmer i undervisningsstillinger.
AVRedaksjonen
26. mai, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Det er for lite ytringsfrihet i norsk skole i dag. Det burde være en selvfølge at alle lærere kan ytres seg fritt, men det er det dessverre ikke, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, i en kommentar i Aftenposten 26.mai.

I undersøkelsen, som ble gjennomført i mars, oppgir 30 % at de er helt eller delvis enig i at de er redde for å kritisere forhold ved skolen i offentligheten av frykt for negative reaksjoner. Undersøkelsen viser at 54 % er uenig i at de fritt kan uttale seg til journalister om hvordan de vurderer forhold ved sin skole. Kun 13,6 % er enig i at de fritt kan uttale seg til journalister om dette.

Lytter skolelederne til lektorene?
Kun 16 % av respondentene oppgir at de har påvirkning på beslutningsprosesser ved sin skole. Paulsen synes tallene er nedslående

– Det er snakk om høyt utdannede fagpersoner som føler selv at de ikke får være med å bestemme i viktige spørsmål på sin arbeidsplass. Da er det ikke rart at det går galt i norsk skole, sier Paulsen til Aftenposten.

25 % av lektorene oppgir at deres faglige og pedagogiske vurderinger blir lyttet til av skolens ledelse. 38 % opplever at det er god takhøyde for pedagogiske diskusjoner ved sin skole, mens 22 % er uenig i dette.

Åpent møte i Oslo
Oslo Lektorlag og Akershus Lektorlag inviterer til åpent debattmøte om ytringsfrihet i skolen på Litteraturhuset i Oslo 26.mai.

– Vi håper at debattmøtet vil belyse hvor viktig det er at de som arbeider i skolen, i større grad ytrer seg i det offentlige rom, sier leder i Akershus Lektorlag, Morten Trudeng.

Trudeng vil, som en av initiativtakerne til møtet, lede paneldebatten hvor Kjersti Toppe (SP), Kjell Richard Andersen (Utdanningsetaten i Oslo), Kjersti Løken Stavrum (redaktør,Aftenposten) og Gro Elisabeth Paulsen deltar.

Fakta:
Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk (Questback) i mars 2011 blant Norsk Lektorlags medlemmer i undervisningsstillinger i videregående skole, ungdomsskole og barneskole. Undersøkelsen har en responsrate på 53 %, eller 1017 unike svar.86 % av respondentene er i undervisningsstilling i videregående opplæring, 12 % på ungdomstrinnet og 2 % jobber på barnetrinnet.

Relaterte lenker:
 

 

Relaterte dokumenter:
Hovedfunn fra NLLs spørreundersøkelse om ytringsfrihet mars 2011(pdf)

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
ytringsfrihet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...