Arbeid

Ytringsfrihet i skolen – rom for forbedring

30 % av lektorene oppgir at de er redd for å kritisere forhold ved skolen i offentligheten av frykt for negative reaksjoner. Det framkommer av en spørreundersøkelse foretatt blant Norsk Lektorlags medlemmer i undervisningsstillinger.
AVRedaksjonen
26. mai, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Det er for lite ytringsfrihet i norsk skole i dag. Det burde være en selvfølge at alle lærere kan ytres seg fritt, men det er det dessverre ikke, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, i en kommentar i Aftenposten 26.mai.

I undersøkelsen, som ble gjennomført i mars, oppgir 30 % at de er helt eller delvis enig i at de er redde for å kritisere forhold ved skolen i offentligheten av frykt for negative reaksjoner. Undersøkelsen viser at 54 % er uenig i at de fritt kan uttale seg til journalister om hvordan de vurderer forhold ved sin skole. Kun 13,6 % er enig i at de fritt kan uttale seg til journalister om dette.

Lytter skolelederne til lektorene?
Kun 16 % av respondentene oppgir at de har påvirkning på beslutningsprosesser ved sin skole. Paulsen synes tallene er nedslående

– Det er snakk om høyt utdannede fagpersoner som føler selv at de ikke får være med å bestemme i viktige spørsmål på sin arbeidsplass. Da er det ikke rart at det går galt i norsk skole, sier Paulsen til Aftenposten.

25 % av lektorene oppgir at deres faglige og pedagogiske vurderinger blir lyttet til av skolens ledelse. 38 % opplever at det er god takhøyde for pedagogiske diskusjoner ved sin skole, mens 22 % er uenig i dette.

Åpent møte i Oslo
Oslo Lektorlag og Akershus Lektorlag inviterer til åpent debattmøte om ytringsfrihet i skolen på Litteraturhuset i Oslo 26.mai.

– Vi håper at debattmøtet vil belyse hvor viktig det er at de som arbeider i skolen, i større grad ytrer seg i det offentlige rom, sier leder i Akershus Lektorlag, Morten Trudeng.

Trudeng vil, som en av initiativtakerne til møtet, lede paneldebatten hvor Kjersti Toppe (SP), Kjell Richard Andersen (Utdanningsetaten i Oslo), Kjersti Løken Stavrum (redaktør,Aftenposten) og Gro Elisabeth Paulsen deltar.

Fakta:
Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk (Questback) i mars 2011 blant Norsk Lektorlags medlemmer i undervisningsstillinger i videregående skole, ungdomsskole og barneskole. Undersøkelsen har en responsrate på 53 %, eller 1017 unike svar.86 % av respondentene er i undervisningsstilling i videregående opplæring, 12 % på ungdomstrinnet og 2 % jobber på barnetrinnet.

Relaterte lenker:
 

 

Relaterte dokumenter:
Hovedfunn fra NLLs spørreundersøkelse om ytringsfrihet mars 2011(pdf)

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
ytringsfrihet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.