image-8
Lektorbloggen

Gi oss en nasjonal veileder – nå

Det vi trenger nå er en nasjonal forventningsplan, mener Gro Reppen i Lektorbloggen.
AVGro Reppen
11. september, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Vi trenger en veileder for hva elever, foreldre, skoleeiere og lærere må levere når mange barn og unge er hjemme i stedet for i klasserommet. Det er urealistisk at en lærer skal klare hjemmeundervisning i tillegg til klasseromundervisning i et normalt årsverk. Derfor må regjering og nasjonale fagforeninger i samarbeid lage en nasjonal veileder kjapt. Det haster.

Skoleeierne ved rektorer i landets skoler er de ansvarlige. Det er ikke den enkelte lektor i klasserommet som er skyteskive her. Hva den enkelte lærer makter utover sin ordinære stilling, må være frivillig.

Den nasjonale veilederen bør ha med lønnsmidler, men også muligheter for å spare opp avspasering av undervisningstimer for de som ønsker det. Det er lektorer som kanskje ønsker seg en uke eller en måneds avspasering i stedet for overtidsbetaling, eller en kombinasjon av avspasering og lønn. De nasjonale retningslinjene bør ta høyde for dette.

Faktum er at lektorene i videregående skole har opplevd en forverring av fleksibilitet i arbeidssituasjon i en tid der andre yrkesgrupper har fått mer fleksibilitet. Det er et stort paradoks. Hvis yrket skal oppleves attraktivt, må denne trenden snus.

Videre har midler til kompetansepåfyll for lektorer som har utdanningen på plass, vært på minimumsnivå. Det er heller ikke bærekraftig dersom yrket skal anbefales til dyktige ungdommer som står på terskelen til et yrkesliv.

Om regjering og organisasjoner nå får på plass nye virkemidler, er det håp om bedre tider. Jeg venter med spenning på hva utdanningsminister Guri Melby (V) og hennes rådgivere kommer fram til.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
undervisning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Lektorbloggen
Et forsvar og en hyllest av eksamen
Elevorganisasjonen og flere politikere har i eksamen funnet en felles fiende. Men som en kloakkrotte uten venner trenger eksamen sårt et forsvar. For norske elever trenger eksamen for å få en rettferd...
Lektorbloggen
Alle eller ingen skal med
Det synes å herske en forestilling om at hvis alle elever løser hele eksamen kun i et digitalt grensesnitt, så er det universell utforming. Det er det ikke. Det gjør det også unødvendig vanskelig for ...