image-0
Arbeid

Gi lektorer og lærere tid til individuelt arbeid

Norsk Lektorlag og Akademiker-foreningene vil ha en ny arbeidstidsavtale som skiller mer mellom skoleslagene, og sikrer nok tid til individuelt for- og etterarbeid.
AVRedaksjonen
19. oktober, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel
Norsk Lektorlag og åtte andre foreninger i Akademikerne leverte i dag sitt første krav til ny arbeidstidsavtale.

I dag startet forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen (SFS 2213) 

– Skal undervisningen utvikle elevenes faglige og sosiale kompetanse må arbeidstidsavtalen sikre at lektorer og lærere har nok tid til kjerneoppgaven, som nettopp er å forberede og gjennomføre undervisningen sier Tonje Leborg, som er forhandlingsansvarlig for det kommunale tariffområdet for Norsk Lektorlag.

Akademiker-foreningene understreker derfor i sitt felles krav at en ny arbeidstidsavtale må gi mer fleksibilitet rundt tid bundet til arbeidsplassen.

Medlemsundersøkelsen om arbeidstid som Norsk Lektorlag gjennomførte i mars i år, viser tydelig at lærerne i dag pålegges mange tilleggsoppgaver som stjeler verdifull tid fra elevrettet arbeid. Lektorene rapporterer at tid til å forberede undervisningen og tid til egen faglig utvikling er sterkt truet.

Forhandlingsansvarlig for det kommunale tariffområdet i Norsk Lektorlag Tonje Leborg (t.h.), her i samtale med leder Rita Helgesen og generalsekretær Otto Kristiansen foran dagens forhandlingsmøte.

– Streiken i forrige runde viste at den norske lærerstanden hverken ønsker eller kan leve med standardisert kontortid uten rom for lokal tilpasning. For oss er det viktig at arbeidstidsavtalen legger til rette for mer fleksibel bruk av arbeidstiden der man ikke bare er opptatt av tid til samarbeid, men også ivaretar behovet for individuell tid til for- og etterarbeid, sier generalsekretær Otto Kristiansen.

I denne forhandlingsrunden nedsettes også en partssammensatt arbeidsgruppe, der Tonje Leborg deltar fra Norsk Lektorlag. Mellom de formelle forhandlingsmøtene skal gruppen mer uformelt arbeide med de ulike partenes ønsker om forbedringer og endringer av dagens avtale.

Både Kristiansen og Leborg ser frem til forhandlingene, og vil bidra til en konstruktiv og effektiv forhandlingsprosess.

Tonje Leborg er forhandlingsansvarlig for det kommunale tariffområdet i Norsk Lektorlag. Otto Kristiansen er generalsekretær og øverste forhandlingsansvarlige i Norsk Lektorlag.

 

Les mer om Norsk Lektorlags politikk for arbeidstid her.

 

 

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.