Utdanning

Fortsatt heftig PPU-debatt

Lektoryrket omtales stadig som et av landets viktigste, men den pedagogiske delen av lektorutdanningen får kraftig kritikk.
AVRedaksjonen
03. november, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det ettårige studiet i praktisk pedagogisk utdanning (PPU) har fått mye kritikk denne høsten. I en artikkel i Dagens Næringsliv mandag 1. november blir studiet karakterisert som et ”hoggormbol”. Debatten startet da Universitas, studentavisen ved Universitetet i Oslo, beskrev lektorstudentenes misnøye med PPU. En undersøkelse blant nærmere 300 lektorstudenter viste at 80 prosent var helt eller delvis enige i at teorien ikke forberedte dem på de utfordringene som ventet ute i praksis.

Gir praksissjokk
Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, ble intervjuet i forbindelse med Universitas-artikkelen og har senere vært sentral i debatten. Paulsen har særlig vært opptatt av at det er bekymringsfullt dårlig samsvar mellom undervisningen i PPU og den realiteten som studentene senere møter i skolen. 

– Mange mener at  mye av pedagogikkstudiet er rettet mot en idealtilstand som svært sjelden finnes i norsk skole. Pedagoger som selv ikke underviser i skolen, men som underviser ved PPU, bidrar dermed til at studentene opplever det berømte praksissjokket, sier Paulsen.

Hun mener at studentene gjennom PPU får urealistisk høye forventninger til skoleelevene, både når det gjelder modenhet, motivasjon, evne til refleksjon og faglige kunnskaper.

– Når dette så kombineres med arbeidsforhold med svært knappe tidsressurser til oppfølging av elevene, fungerer ikke det man har lært i PPU som forberedelse til å utøve yrket, understreker Paulsen.

Vilje til nytenkning
Paulsen mener at det er en manglende, eller ujevn, evne blant de som har ansvar for PPU-studiet til å erkjenne svakhetene i utdanningen – og til å forbedre den.

– Kritikken mot PPU har vært der i mange år, men det har dessverre i lang tid vært ubehagelig å stille spørsmålstegn ved de toneangivende pedagogiske trendene. Det er forbausende hvor lite bevegelig og åpen nettopp den såkalt progressive pedagogikken har vært de siste tiårene. Man har snakket om immunisering mot kritikk. Sten Clod Poulsens selvkritikk i artikkelen Unskyld, vi tog fejl (se lenke nedenfor: Et skolepolitisk feilgrep) oppleves derfor av mange som en gledelig sensasjon, sier Norsk Lektorlags leder.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
ppu

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...