Utdanning

Fortsatt heftig PPU-debatt

Lektoryrket omtales stadig som et av landets viktigste, men den pedagogiske delen av lektorutdanningen får kraftig kritikk.
AVRedaksjonen
03. november, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det ettårige studiet i praktisk pedagogisk utdanning (PPU) har fått mye kritikk denne høsten. I en artikkel i Dagens Næringsliv mandag 1. november blir studiet karakterisert som et ”hoggormbol”. Debatten startet da Universitas, studentavisen ved Universitetet i Oslo, beskrev lektorstudentenes misnøye med PPU. En undersøkelse blant nærmere 300 lektorstudenter viste at 80 prosent var helt eller delvis enige i at teorien ikke forberedte dem på de utfordringene som ventet ute i praksis.

Gir praksissjokk
Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, ble intervjuet i forbindelse med Universitas-artikkelen og har senere vært sentral i debatten. Paulsen har særlig vært opptatt av at det er bekymringsfullt dårlig samsvar mellom undervisningen i PPU og den realiteten som studentene senere møter i skolen. 

– Mange mener at  mye av pedagogikkstudiet er rettet mot en idealtilstand som svært sjelden finnes i norsk skole. Pedagoger som selv ikke underviser i skolen, men som underviser ved PPU, bidrar dermed til at studentene opplever det berømte praksissjokket, sier Paulsen.

Hun mener at studentene gjennom PPU får urealistisk høye forventninger til skoleelevene, både når det gjelder modenhet, motivasjon, evne til refleksjon og faglige kunnskaper.

– Når dette så kombineres med arbeidsforhold med svært knappe tidsressurser til oppfølging av elevene, fungerer ikke det man har lært i PPU som forberedelse til å utøve yrket, understreker Paulsen.

Vilje til nytenkning
Paulsen mener at det er en manglende, eller ujevn, evne blant de som har ansvar for PPU-studiet til å erkjenne svakhetene i utdanningen – og til å forbedre den.

– Kritikken mot PPU har vært der i mange år, men det har dessverre i lang tid vært ubehagelig å stille spørsmålstegn ved de toneangivende pedagogiske trendene. Det er forbausende hvor lite bevegelig og åpen nettopp den såkalt progressive pedagogikken har vært de siste tiårene. Man har snakket om immunisering mot kritikk. Sten Clod Poulsens selvkritikk i artikkelen Unskyld, vi tog fejl (se lenke nedenfor: Et skolepolitisk feilgrep) oppleves derfor av mange som en gledelig sensasjon, sier Norsk Lektorlags leder.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
ppu

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.