Utdanning

Fortsatt heftig PPU-debatt

Lektoryrket omtales stadig som et av landets viktigste, men den pedagogiske delen av lektorutdanningen får kraftig kritikk.
AVRedaksjonen
03. november, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det ettårige studiet i praktisk pedagogisk utdanning (PPU) har fått mye kritikk denne høsten. I en artikkel i Dagens Næringsliv mandag 1. november blir studiet karakterisert som et ”hoggormbol”. Debatten startet da Universitas, studentavisen ved Universitetet i Oslo, beskrev lektorstudentenes misnøye med PPU. En undersøkelse blant nærmere 300 lektorstudenter viste at 80 prosent var helt eller delvis enige i at teorien ikke forberedte dem på de utfordringene som ventet ute i praksis.

Gir praksissjokk
Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, ble intervjuet i forbindelse med Universitas-artikkelen og har senere vært sentral i debatten. Paulsen har særlig vært opptatt av at det er bekymringsfullt dårlig samsvar mellom undervisningen i PPU og den realiteten som studentene senere møter i skolen. 

– Mange mener at  mye av pedagogikkstudiet er rettet mot en idealtilstand som svært sjelden finnes i norsk skole. Pedagoger som selv ikke underviser i skolen, men som underviser ved PPU, bidrar dermed til at studentene opplever det berømte praksissjokket, sier Paulsen.

Hun mener at studentene gjennom PPU får urealistisk høye forventninger til skoleelevene, både når det gjelder modenhet, motivasjon, evne til refleksjon og faglige kunnskaper.

– Når dette så kombineres med arbeidsforhold med svært knappe tidsressurser til oppfølging av elevene, fungerer ikke det man har lært i PPU som forberedelse til å utøve yrket, understreker Paulsen.

Vilje til nytenkning
Paulsen mener at det er en manglende, eller ujevn, evne blant de som har ansvar for PPU-studiet til å erkjenne svakhetene i utdanningen – og til å forbedre den.

– Kritikken mot PPU har vært der i mange år, men det har dessverre i lang tid vært ubehagelig å stille spørsmålstegn ved de toneangivende pedagogiske trendene. Det er forbausende hvor lite bevegelig og åpen nettopp den såkalt progressive pedagogikken har vært de siste tiårene. Man har snakket om immunisering mot kritikk. Sten Clod Poulsens selvkritikk i artikkelen Unskyld, vi tog fejl (se lenke nedenfor: Et skolepolitisk feilgrep) oppleves derfor av mange som en gledelig sensasjon, sier Norsk Lektorlags leder.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
ppu

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...