image-1
Lektorbloggen

Firerkravet i matte fjernes. Jeg vil at du skal stille deg ett spørsmål.

Snart er det jeg og mine medstudenter som skal undervise dine barn og barnebarn.
AVElise Nygård, lektorstudent, samfunnsfag
14. oktober, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I dag må man ha fire i matte på karakterkortet fra videregående dersom man skal kunne utdanne seg til adjunkt eller lektor. Dette uavhengig av hvilke fag du ønsker å undervise i. Nå får vi et regjeringsskifte, og debatten om det omstridte «firerkravet» er igjen blitt dratt frem i lyset.

For mindre enn ett år siden var jeg selv elev ved videregående skole, og i dag er jeg lektorstudent i samfunnsfag. Jeg har derfor nylig gått gjennom den mye omtalte matteundervisningen og bestått opptakskravet for lektorstudiet.

For meg handler denne debatten om hvilken kunnskap vi må kunne forvente at underviserne har. Derfor ønsker jeg å bidra med mitt syn.

Logisk forståelse

Opptakskravene til studier blir høyere og høyere i takt med at flere tar høyere utdanning. Dersom man fjerner firerkravet, er jeg redd for at sterke elever heller søker seg til andre mer attraktive studier.

Og matematikk er viktig. Gjennom matte viser man logisk forståelse og blir bedre på problemløsning. Dette er sentrale egenskaper hos en lærer og en av grunnene til at matte blir vurdert som et svært viktig fag ved opptak til lærerstudiet.

Det er også viktig å få frem at firerkravet gjelder det som heter praktisk matte. Denne matten er den enkleste matten man kan velge ved studiespesialiserende linjer. Tar man en mer krevende matte, vil man derfor unngå firerkravet.

Står med nøkkelen

Overalt rundt oss finner man matte, og med dette som grunnlag er det skummelt at matte skal nedprioriteres for fremtidens pedagoger.

Når jeg er ferdig utdannet lektor om noen få år, er det jeg og mine medstudenter som skal undervise dine barn og barnebarn.

Det er vi som skal stå med nøkkelen til en skole av høy kvalitet med fokus på pedagogisk læring, høy faglig kompetanse og ikke minst tverrfaglighet.

Jeg ønsker derfor at du skal tenke over dette: Hvilke kunnskaper ønsker du at jeg skal ha når jeg skal undervise dine barn og ungdommer?

Innlegget er tidligere publisert i Aftenposten.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

LektorbloggenLektorstudentene
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.