image-6
Arbeid

Et vendepunkt for skolen

- Jeg opplever avtalen som et vendepunkt, lærernes stemme og profesjonelle råd har vunnet fram. Læreprofesjonen har blitt anerkjent og det er kjempeviktig. En viktig konklusjon er at samarbeid skapes gjennom enighet og ikke gjennom at en av partene blir overkjørt, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
01. september, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det ble mulig å finne en løsning da KS firte på kravet om utvidet tilstedeværelse på skolen.

– Vi har fått gjennomslag for at det må finne en sikringsbestemmelse om maksimalt antall timer på år (arbeidsplanfestet tid) dersom man ikke er enige om noe annet lokalt, slik som vi har hatt i tidligere avtaler, sier Paulsen.

Takker for streikeinnsats og engasjement
– Først vil jeg takke alle medlemmer som har bidratt til å styrke Norsk Lektorlags sak i denne konflikten. Særlig har de streikende fortjent stor takk fra oss alle. I tillegg vil jeg takke alle tillitsvalgte for all informasjon og argumentasjon de har bidratt med, og alle skriveføre medlemmer som har engasjert seg i den offentlige debatten, sier Paulsen.

For Norsk Lektorlag har det vært aller viktigst å unngå en arbeidstidavtale der det var mulig å overkjøre undervisningspersonalet i spørsmålet om økt tilstedeværelse. I videregående skole er det 1150 timer arbeidstid på skolen som gjelder, på ungdomstrinnet 1225 timer og på barnetrinnet 1300 timer. Arbeidstiden skal i utgangspunktet fastsettes ved partsenighet på skolen, og dette gir lærerne og deres tillitsvalgte økt innflytelse over løsningene på den enkelte skole. Ved enighet er det mulig å øke antall timer på skolen.

Andre punkter i avtalen inneholder både positive og negative elementer, sammenlignet med avtalen for skoleåret 2013/2014. For videregående skole er det særlig positivt at potten med ekstra ressurser til lærere med såkalt byrdefull undervisning (store klasser) nå skal reserveres til å lette undervisningssituasjon, og altså ikke kan brukes på andre formål.

I spørsmålet om seniorressursen har vi måttet både gi og ta. Redusert undervisning med inntil 6 % skal i den nye avtalen først gjelde fra 57, mens inntil 12,5 prosent reduksjon fra 60 år blir stående.

Forlenget avtale for skoleåret 2014/15
Den nye avtalen skal gjelde fra og med skoleåret 2015-2016. Det betyr at i inneværende skoleår prolongeres avtalen fra skoleåret 2013-2014. Dette betyr at vi får god tid på oss til å forberede innføringen av den nye avtalen.

Tatt oppgjør med nedvurderingen
– Den kraftige konflikten og det skarpe ordskiftet mellom partene har bidratt til en rikholdig mediedebatt som var helt nødvendig. Den har ført til økt bevissthet om skolens rolle som samfunnsinstitusjon og om at det er undervisningspersonalets profesjonalitet som bærer denne institusjon. Konflikten har skapt et godt utgangspunkt for videre debatt, og jeg tror den representerer et vendepunkt for norsk skole. Både lærere og lektorer har fått redusert status gjennom flere tiår. I konflikten har mange tatt et oppgjør med nedvurderingen, rettet ryggen og sunget ut, og jeg tror at arbeidsgiversiden, både lokalt og sentralt har fått øynene – og ørene – opp for lærerstandens faglige vurderinger. Når konflikten nå kan legges bak oss, kan den gi grobunn for mye positivt, sier Paulsen.


Sentrale elementer i ny arbeidstidsavtale – SFS 2213 (gjeldende fra 1.8.2015):
• Dagens overtidsregler og godtgjøring for vikartimer opprettholdes
• Nyutdannede lærere får redusert undervisningstid med 6 prosent det første skoleåret
• Seniortiltakene er endret, og fjernes for 55- og 56-åringene født etter 1962.57-åringene får redusert undervisningstid med 6 prosent (tidligere 5,8 prosent).
• Den femte ferieuken er fastsatt slik som for andre arbeidstakere, det innebærer blant annet at en har krav på å få disse dagene erstattet ved sykdom

 

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...