image-7
Arbeid

Endret smittesituasjon i skolen

Regjeringen kom i dag med nye, strengere smitteverntiltak. Ungdomsskoler og videregående skoler må ha beredskap for rødt nivå.
AVRedaksjonen
05. november, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Regjeringen bekrefter nå at unge voksne peker seg ut når det gjelder smitte. Fylker og kommuner skal vurdere å innføre rødt nivå i videregående skoler, mens ungdomsskoler må ha beredskap for rødt nivå. Statsminister Erna Solberg sier at det nå må strammes inn i skolene lokalt der smitten er høy.

Helseminister Bent Høie sier til NRK at videregående skoler i Oslo og Bergen og kommunene rundt bør drives på rødt nivå.

– Skoleeier og skoleledere må handle nå, og gjøre nødvendige tiltak for å begrense smittespredning. Dessverre har vi også denne uken fått meldinger som tyder på at flere rektorer ikke har tatt nødvendige grep i denne alvorlige situasjonen, sier leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen.

Hjemmekontor – også for lærere

Regjeringen oppfordrer til økt bruk av hjemmekontor i skolen, men understreker at dette er et arbeidsgiveransvar.

Lektorlaget lagde koronavettregler til smittevernarbeid på skolen i april. Der anbefaler Lektorlaget hjemmekontor der det er mulig, og å ha enmetersregel i hele skolen.

– Norsk Lektorlag har under hele pandemien understreket at undervisere er en utsatt gruppe med rett på godt smittevern på arbeidsplassen som alle andre, sier Helgesen.

-De er eksponert for mange mennesker i sin jobbsituasjon og er stadig i situasjoner der det ikke er mulig å holde én meter. Nå smitten øker blant de eldre elevene, må vi gå ut ifra at risikoen for å bli smittet på jobb for lærerne deres, også øker, legger hun til.

Rødt nivå i trafikklysmodellen

Rødt nivå vedtas ikke nasjonalt, men av kommunelegen eller lokal smittevernmyndighet. Regjeringen understreker at skoleeiere må ha beredskap for rødt nivå, innføre det ved stor smitteoppblomstring og være klar til å sette i verk tiltak som digital undervisning og/eller alternerende undervisning hjemme og på skolen.

For rødt nivå skal enmetersregelen praktiseres også i klasserommet.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...