image-2
Arbeid

Endret hjemmeundervisning på gult nivå

Regjeringen har endret koronaopplæringsforskriften om hjemmeopplæring. Endringene gjelder først og fremst gult nivå, og har vært planlagt siden november.
AVRedaksjonen
25. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Regjeringen hørte før jul endring i koronaopplæringsforskriften om hjemmeopplæring. Endringen skal gjøre det noe lettere å innføre hjemmeundervisning på gult nivå i skolen og gjelder fra og med 25. januar 2021.

Tidligere i januar møtte myndighetene en rekke høringsinstanser for å diskutere de foreslåtte regelendringene. Både fagforeningene i skolen, Folkehelseinstituttet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barneombudet deltok.

Norsk Lektorlag har understreket at arbeidstidsavtalen ikke er endret og må legges til grunn for planleggingen. Det å drive både hjemmeundervisning og skoleundervisning tar mer tid, og lektorer og lærere må få betalt for arbeidet de gjør.

– Vi i Lektorlaget vet at arbeidssituasjonen er ekstra krevende for lektorer og lærere, og at mange nå er slitne. Vi setter stor pris på innsatsen dere gjør for å jobben deres best mulig under krevende forhold, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Lektorlaget deltar i mye arbeid opp mot myndighetene, og presser kontinuerlig på for å forbedre smittevernsituasjonen og arbeidsvilkårene i skolen.

Smittevernhensyn eller mye fravær

På gult nivå skal elever som hovedregel få all opplæring på skolen, men det åpnes nå for noen unntak der skolene også på gult nivå kan gi opplæring hjemme.

Dette gjelder hvis det er nødvendig av smittevernhensyn eller hvis skolen har hatt mye fravær over tid.

Når kan elevene få opplæring hjemme?

 • hvis smittevernhensyn gjør at skolen må stenge eller redusere hvor mange elever som er til stede samtidig.
 • hvis skolen har mye koronarelatert fravær over tid
 • ved sykdom, milde luftveissymptomer eller hvis elevene er i karantene og isolasjon.
 • hvis elever har nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe.

Les mer om endringene hos Utdanningsdirektoratet (lenke til direktoratets nettside).

Hybridundervisning tar mer tid

Lektorlaget var i høringen betinget positiv til endringene (les nyhetssak «Mer digitalt arbeid er ikke gratis»). Lektorlagets høringssvar (lenke) er oppsummert slik:

 • Lærernes arbeidstidsavtale er ikke endret og må legges til grunn for planleggingen
 • Digital infrastruktur må styrkes om forslaget skal kunne gjennomføres, og dette koster penger.
 • «Hjelp og oppfølging gjennom skoledagen» ved hjemmeopplæring må presiseres.
 • Forslaget har derfor vesentlige økonomiske konsekvenser: Både ren hjemmeskole (digital fjernundervisning) og hybridundervisning der digital undervisning og skoleundervisning kombineres, tar mer tid for undervisningspersonalet. Det gjelder både forberedelser og oppfølging. Økonomiske konsekvenser må innarbeides og kompenseres.
 • Aldersgrensen: bør av praktiske grunner følge skoleår, ikke elevenes alder. Lektorlaget foreslår dette bør gjelde ungdomstrinn og videregående opplæring (8.-13. klasse)

Når kan mer hjemmeopplæring tas i bruk?

Muligheten til å gi noe mer hjemmeopplæring vil kun gjelde på skoler der det over tid er utfordrende å organisere opplæringen på grunn av mye fravær hos elever og lærere knyttet til pandemien.

 • Elevenes beste skal være et grunnleggende hensyn, endringene som innføres må være pedagogisk forsvarlige, og begrunnet i hensynet til elevenes samlede opplæring.
 • Endringene åpner bare for mer hjemmeopplæring for elever på ungdomsskoler og videregående skoler.
 • Elever med særlige behov skal, som i dag, ha tilbud på skolen.
 • Skoleeiere får plikt til å melde fra til statsforvalteren når de beslutter hjemmeopplæring.

Endringer som også gjelder rødt nivå:

Endringen gir også strengere krav enn før til all hjemmeopplæring: Den må gis på en måte som gir elevene god mulighet for hjelp og oppfølging gjennom skoledagen. Lektorlaget har påpekt at det må presiseres hva dette betyr.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
fjernundervisningkorona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...