Hovedinngangen til Høyesterett. Bilde.
Arbeid

Endelig avgjørelse i oppsigelsessak

Innlandet fylkeskommune anket en oppsigelsessak hvor Lektorlagets medlem fikk medhold, til Høyesterett. Høyesterett har avvist anken, og endelig punktum i en ugyldig oppsigelsessak er satt.
AVRedaksjonen
24. april, 2023

Foto: Sergio Delle Vedove, iStock

– At Høyesterett ikke har tillatt anken fremmet, vil si at dommen fra Eidsivating lagmannsrett står seg. Oppsigelsen av læreren var usaklig og ugyldig, og at endelig punktum er satt. Vi gleder oss over at Eidsivatings dom er tydelig på at også lærere har rett på reell veiledning, sier Norsk Lektorlags advokat Else Leona McClimans.

Advokat McClimans og advokatfullmektig Marianne Lindmark Pedersen har jobbet med saken.

– Vi kan også glede oss over at dommen klargjør at spørsmål som arbeidsgiver mener kan være med på å gi grunnlag for en oppsigelse, må tas opp med arbeidstakeren uten ugrunnet opphold og avgjøres innen rimelig tid. Dessuten kan eldre forhold bare trekkes inn i vurderingen dersom de ikke ligger for langt tilbake i tid, legger McClimans til.

Undervisningspersonalets stillingsvern i saker om elevers skolemiljø (de såkalte §9A-sakene) er et viktig tema for Norsk Lektorlag. Det finnes lite rettspraksis om dette siden loven ble endret i 2017.

Vant i lagmannsretten

Eidsivating lagmannsrett kom til at skolens oppsigelse av en lektor er usaklig og ugyldig tidligere i år.

«Dommen er en viktig og prinsipiell avklaring av en ansatt i skolens rettsvern i 9a-saker», sa McClimans da det var klart at Lektorlagets medlem vant saken i lagmannsretten.

Fylkeskommune anket altså dommen til Høyesterett, som ikke tillot anken fremmet.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
oppsigelse§9A

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...