image-7
Arbeid

En lenge varslet rekrutteringskrise

SSBs prognoser viser at vi vil mangle 14 000 til 18 000 lektorer og lærere i Norge i 2020. Spesielt innen realfag, hvor 36 % av de som underviser er over 60 år, er rekrutteringskrisen svært tydelig.
AVRedaksjonen
13. august, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Drammens Tidende retter 12.august fokus på at realfagslærerne forsvinner. Fylkesutdanningssjef i Buskerud, Jan Helge Atterås, uttaler til DT at han tross rekrutteringsutfordringene ikke er bekymret, og at rektorene klarer å skaffe det personalet som trengs.

– Fylkesopplæringssjefene i Norge bør være svært bekymret for det kompetansegapet som oppstår når svært mange høyt utdannede lektorer vil gå av med pensjon de nærmeste årene. Rekrutteringskrisen for realfagslærere er en lenge varslet krise, og det er viktig å huske på at krisen også rammer fag som norsk, historie og fremmedspråk, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, i en kommentar.

Paulsen undrer seg over om Atterås’ manglende bekymring kan tyde på manglende innsikt i hvilken faglig kompetanse som trengs i studiespesialiserende program.

De høyest utdannede lærerne blir snart pensjonister
– Alderssammensetningen blant undervisningspersonalet viser at vi står foran en formidabel svekking av den faglige kompetansen i skolen dersom skoleeierne ikke setter inn et krafttak. Det er de eldste i undervisningspersonalet som har mest utdannelse. De som går av med pensjon, er lektorer med en faglig tyngde som ikke kan erstattes av 60 studiepoeng, som er minstekravet for ansettelse. Mye tyder dessverre på at kompetansetapet i skolen går sin skjeve gang, sier Paulsen.

Figur 1.12 fra Utdanningsspeilet 2009 :

Figur 1.12 Aldersforeling undervisningspersonell vgs 2008 Utdanningsspeilet 2009

Høy alder blant de høyest utdannede lærerne er godt dokumentert. SSBs tall viser at 36 % av realfagslærerne i videregående skole i dag er over 60 år. Studien TIMSS Advanced 2008 viste at 73 % av norske matematikklærere og 87 % av fysikklærerne i videregående skole er over 50 år. Utdanningsdirektoratets kartlegginger viser også en jevn negativ utvikling. I 2007 var 18 % av lærerne i fremmedspråk over 60 år. 25 % av matematikklærerne og 14 % av norsklærerne ved Vg2 og Vg3 i studiespesialiserende program var over 60 år i 2007.

I rapporten «Veien mot kunnskapslandet» fra 2008 framgår det at 70 % av de eldste som underviser i allmennfag/studiespesialiserende program, er lektorer. Blant de yngste er det kun 30 % lektorer. Det vil si at undervisningsarbeidet på det høyeste faglige nivået i skolen i stor grad opprettholdes av seniorene.

Lærerkollegiets kompetansetap vil ramme elevene
 – Hvem skal erstatte de erfarne lektorene med hovedfag i matematikk eller fysikk? Vi ser dessverre ofte at fylkeskommunene utlyser ledige undervisningsstillinger som ”lærere”. Ikke alle skoleeiere har forstått at de må rekruttere lektorer med mastergrad i realfag, for å unngå et kompetansetap i skolen som kan gi enda dårligere elevprestasjoner i framtida, sier Paulsen.

Relaterte lenker:

 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...