image-2
Arbeid

Det skal føles trygt å gå på jobb

Norsk Lektorlag har fått flere sterke reaksjoner fra medlemmer etter at det ble kjent at regjeringen nå innfører unntak fra smittekarantene for ansatte i skole og barnehage. – Dette er en svært dårlig løsning som bare bidrar til å skape mer frykt og usikkerhet hos en allerede presset yrkesgruppe, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
28. desember, 2021

Helgesen peker på at lærere og lektorer har stått mer eller mindre ubeskyttet i klasserommene med få eller ingen smitteverntiltak gjennom store deler av pandemien.

– Erfaringer fra i høst viste at test for karantenesystemet ikke opplevdes som trygt nok. Redselen for å smitte andre eller å bli smittet har vært en stor belastning. Det vil nok oppleves som også ganske absurd at det da defineres som trygt nok å jobb, men at man må holde seg hjemme på fritiden. Dette henger rett og slett ikke på greip og oppleves bare som en ekstra provokasjon, sier Helgesen videre.

Norsk Lektorlag ber regjeringen nå omgjøre dette vedtaket.

– Vi må først få bedre kontroll på smitten og se an smittesituasjonen i januar. Målet må deretter være at alle ansatte i skolene må få tredje vaksinedose, og at testregimet fungerer. Det er svært beklagelig at regjeringen ikke har lyttet til lærerorganisasjonene i denne saken, avslutter hun

se mer innhold fra kategorien

ArbeidKorona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...