image-8
Arbeid

Arbeidstidsavtalen forlenges uten endringer

Etter en langvarig forhandlingsprosess ble det klart at partene stod for langt fra hverandre. Det var derfor enighet om å forlenge arbeidstidsavtalen for to nye år.
AVRedaksjonen
04. desember, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Norsk Lektorlag foreslo konstruktive endringer i tråd med den arbeidstidspolitikken våre medlemmer ønsker. Det var imidlertid ikke mulig å komme til enighet om dette, kommenterer forhandlingsansvarlig for KS-området Tonje Leborg.

Hun deltok i den partssammensatte arbeidsgruppen på vegne av Norsk Lektorlag og de øvrige foreningene i Akademikerne, og skulle gjerne sett større endringer i arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i skolen (SFS2213).

– Når vi ikke fikk gjennomslag for å få skjermet ytterligere tid til individuelt for- og etterarbeid, ble det naturlig å gå for status quo. Dette gir oss tid til å videreutvikle vår arbeidstidsmodell, sa Otto Kristiansen, som har det øverste forhandlingsansvaret for Norsk Lektorlag. Han mener at dette resultatet tross alt er til å leve med.

– KS offentliggjorde ved forhandlingsstart en undersøkelse der skoleledere ønsker mer bundet arbeidstid på skolen. Sett i lys av dette er en forlengelse av dagens avtale absolutt å foretrekke, poengterer Kristiansen.

 

 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.