image-7
Arbeid

Arbeidstidsavtalen forlenges uten endringer

Etter en langvarig forhandlingsprosess ble det klart at partene stod for langt fra hverandre. Det var derfor enighet om å forlenge arbeidstidsavtalen for to nye år.
AVRedaksjonen
04. desember, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Norsk Lektorlag foreslo konstruktive endringer i tråd med den arbeidstidspolitikken våre medlemmer ønsker. Det var imidlertid ikke mulig å komme til enighet om dette, kommenterer forhandlingsansvarlig for KS-området Tonje Leborg.

Hun deltok i den partssammensatte arbeidsgruppen på vegne av Norsk Lektorlag og de øvrige foreningene i Akademikerne, og skulle gjerne sett større endringer i arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i skolen (SFS2213).

– Når vi ikke fikk gjennomslag for å få skjermet ytterligere tid til individuelt for- og etterarbeid, ble det naturlig å gå for status quo. Dette gir oss tid til å videreutvikle vår arbeidstidsmodell, sa Otto Kristiansen, som har det øverste forhandlingsansvaret for Norsk Lektorlag. Han mener at dette resultatet tross alt er til å leve med.

– KS offentliggjorde ved forhandlingsstart en undersøkelse der skoleledere ønsker mer bundet arbeidstid på skolen. Sett i lys av dette er en forlengelse av dagens avtale absolutt å foretrekke, poengterer Kristiansen.

 

 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...