image-8
Arbeid

Arbeidstidsavtalen forlenges uten endringer

Etter en langvarig forhandlingsprosess ble det klart at partene stod for langt fra hverandre. Det var derfor enighet om å forlenge arbeidstidsavtalen for to nye år.
AVRedaksjonen
04. desember, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Norsk Lektorlag foreslo konstruktive endringer i tråd med den arbeidstidspolitikken våre medlemmer ønsker. Det var imidlertid ikke mulig å komme til enighet om dette, kommenterer forhandlingsansvarlig for KS-området Tonje Leborg.

Hun deltok i den partssammensatte arbeidsgruppen på vegne av Norsk Lektorlag og de øvrige foreningene i Akademikerne, og skulle gjerne sett større endringer i arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i skolen (SFS2213).

– Når vi ikke fikk gjennomslag for å få skjermet ytterligere tid til individuelt for- og etterarbeid, ble det naturlig å gå for status quo. Dette gir oss tid til å videreutvikle vår arbeidstidsmodell, sa Otto Kristiansen, som har det øverste forhandlingsansvaret for Norsk Lektorlag. Han mener at dette resultatet tross alt er til å leve med.

– KS offentliggjorde ved forhandlingsstart en undersøkelse der skoleledere ønsker mer bundet arbeidstid på skolen. Sett i lys av dette er en forlengelse av dagens avtale absolutt å foretrekke, poengterer Kristiansen.

 

 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...