image-1
Arbeid

Arbeidstiden i skolen: Norsk Lektorlag trekker seg fra rapport

Etter storstreiken i 2014 ble det opprettet et partssammensatt utvalg som skulle se på lærernes arbeidstid og bidra til bedre klima mellom lærerorganisasjonen og KS. To og et halvt års møtevirksomhet har kulminert i en rapport Norsk Lektorlag ikke kan stille seg bak.
AVRedaksjonen
21. juni, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 

20. juni ble utvalgets rapport publisert. Norsk Lektorlags begrunnelse for å trekke seg fra rapporten er ikke nevnt, til tross for at vi flere ganger har bedt om dette.  

– Jeg finner det oppsiktsvekkende at våre bidrag til å oppfylle mandatet forsøkes usynliggjort, og at vi heller ikke får målbære hvorfor vi ikke kan stå bak denne rapporten. Som lektor må jeg si rapporten hadde knapt gitt ståkarakter, for utvalget har ikke besvart oppgaven – som var å utrede organisering av arbeidstiden i skolen. Det uttaler Lektorlagets leder Rita Helgesen.

Sørgelige greier

– Dette var sørgelige greier. Jeg er ganske provosert at dette er alt utvalget har klart å enes om: En rekke selvfølgeligheter om samarbeid og ledelse forankret i tanker knyttet til hverdagen i barnehagen og lavere trinn i grunnskolen.
Dette var reaksjonen til generalsekretær Otto Kristiansen da han leste utkastet til rapport fra KS. Han har fulgt kampen om en bedre arbeidstidsavtale i skolen tett de siste 20 årene.

Trekker seg ut
– Vi har valgt å trekke oss ut av dette arbeidet. Vi vil ikke signere en rapport som på langt nær oppfyller mandatet med å utrede ulike former for organisering av arbeidstiden i skolen – og det er heller ikke sett på ulike skoleslag, sier han.

Mandatet så tilsynelatende enkelt ut: Partene skal utrede organisering av arbeidstiden i skolen. Målet er å utrede arbeidstidsordninger som fremmer skoleutvikling og elevens læringsutbytte, samt utvikling av skolen som en lærende organisasjon. Det skal tas hensyn til forhold som gjelder for ulikeskoleslag.

Tannløst
Politisk leder Rita Helgesen er ikke mildere stemt.

– Man kunne ha brukt disse to og et halvt årene på å borre i problematikken, men har i stedet endt opp med en tannløs, intetsigende rapport som tildekker uenighetene heller enn å prøve å løse dem, sier Rita Helgesen.

I utgangspunktet hadde Norsk Lektorlag forhåpninger om at man med dette partssammensatte utvalget endelig skulle se på muligheten for en bedre arbeidstidsavtale i skolen, og se på de ulike behovene i ulike skoleslag. Det var ikke et godt tegn at utvalgsarbeidet sto i stampe i et halvt år fordi de største aktørene kranglet om hvor mange medlemmer de ulike organisasjonene skulle få ha med seg inn i utvalget.

– For oss var det særlig viktig at mandatet tilsa at utvalget skulle se på ulike skoleslag. Vi har erfart at forholdene i videregående skole får for liten oppmerksomhet når KS tenker arbeidstidsordninger, og håpet at vi i PSU-arbeidet kunne rette opp noe av dette, sier Rita Helgesen

Reaksjoner
Nyheten om at Norsk Lektorlag trekker seg fra rapporten ble ikke spesielt godt mottatt hos de største aktørene i utvalget, som ellers virker rørende enige om at dette er en god rapport som bereder grunnen for neste forhandlingsrunde om arbeidstid.

– Det var et visst press for å få oss til å signere på dette sammen med de andre partene. De må gjerne være misfornøyd med oss, men vi nekter å gå inn i høstens forhandlinger med en rapport som grunnlag for forhandlinger der det tilsynelatende ikke er noen uenighet om hva som er gode arbeidstidsordninger, sier Rita Helgesen.

– Vi fastholder vår kritikk av utvalgets rapport, og informerte partene om at vi ikke kan stille oss bak en rapport som verken svarer på mandatet, eller nevner noe av det som var spilt inn av faktiske forslag til ny modell for arbeidstidsavtale i skoleverket, sier hun.

Eneste aktør
Norsk Lektorlag har deltatt i utvalget, først med tidligere politisk leder Gro Elisabeth Paulsen, deretter nestleder Knut A.G. Hauge. Begge har i sitt arbeid i utvalget lagt frem modellen om Undervisningsoppdraget. Både som en alternativ modell i seg selv, og som et utgangspunkt for en diskusjon om arbeidstid. Dette uten at det ble sett nærmere på eller nevnt i rapporten.

– Det har ikke fremkommet ett eneste forslag ut over dette, forteller Hauge. Han håpet i det lengste at det faktisk skulle komme noe konstruktivt ut av partssamarbeidet, men konstaterer at det ikke ble slik.

– Vi kan ikke stå inne for en rapport som verken synliggjør hva som er utfordringene i lærernes arbeidstid eller har gjort forsøk på å se på alternative modeller. Det er ganske betegnende om vi er den eneste aktøren i det partssammensatte utvalget om lærernes arbeidstid som faktisk er opptatt av lærernes arbeidstid, sier Knut A.G. Hauge.

– Jeg mistenkte at de vil slippe rapporten i sommerferien i håp om at det skal gå under radaren til lærerstanden og jeg fikk dessverre rett, sier Rita Helgesen, som lover å gjøre sitt for at dette kommer på bordet.

Filer og relaterte saker:

se mer innhold fra kategorien

ArbeidOm Norsk Lektorlag
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...