image-2
Utdanning

Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser

I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har blitt belyst godt nok i grunnlaget statsråden har basert beslutningen på, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
18. februar, 2022

Norsk Lektorlag var skuffet da kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) medelte at de vil avlyse både skriftlig og muntlig eksamen. Det gjennomføres en kort høringsrunde som har frist denne helgen.

I høringsinnspillet holder Norsk Lektorlag fast på vårt hovedsyn om arbeid frem mot eksamen både aktiviserer faglig læring og utvikling, og bidrar til sosial læring.

–  Vi mener at det vil være mulig å gjennomføre eksamener dette året, og i hvert fall lokal gitt muntlig eksamen, sier Helle Christin Nyhuus.

Konsekvenser for læringstrykk og arbeidsforhold

I høringen har Norsk Lektorlag spilt inn følgende:

  • Utdanningsdirektoratet viser til selve trekkordningen i videregående opplæring og at det er krevende å finne mellomløsninger som samtidig ivaretar hensynet til likebehandling og rettferdighet. Norsk Lektorlag reagerer på at selve trekkordningen blir brukt som et argument. Dette finnes det løsninger på.
  • Argumentet om at nye eksamensformer etter fagfornyelsen ikke er tilstrekkelig forberedt, gjelder ikke for Vg3 som ikke har innført nye læreplaner etter LK-20 ennå.
  • Utdanningsdirektoratet skriver at de vurderer en lavere risiko for eksamener i grunnskolen enn i videregående opplæring. Vi anbefaler at eksamener gjennomføres for 10. trinn.
  • Det er ingen grunn til ikke å gjennomføre lokalt gitt muntlig eksamen. Dette er en svært viktig motivasjon til å holde læringstrykket oppe.
  • Det er ikke behov for å gjøre avvik fra fag- og timefordeling eller kompetansemål. En slik foreslått forskriftsendring oppleves ikke som treffsikker nok.
  • Eksamensavlysning og sen standpunktkaraktersetting får organisatoriske og arbeidsmessige konsekvenser på skolene.

Avlysning gir administrative og økonomiske konsekvenser

– Mange skoler organiserer undervisningsåret slik at faglærernes undervisningsmengde er oppfylt tidlig. En senere standpunktvurdering vil i praksis bety et forlenget arbeidsår. Skoleledelsen må gi faglærerne tid til dette arbeidet, og man må se på arbeidsplanen for resten av skoleåret på nytt. Dette vil gi betydelige både administrative og økonomiske konsekvenser, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag mener at arbeid med ekstra vurderingsinnsats må kompenseres.

– Det må også komme tydelige signaler og økonomiske forsikringer fra sentralt hold som sikrere finansering av den ekstra arbeidsinnsatsen som legges ned. I tillegg må korona-avtalen med KS og Oslo kommune må få virketid ut skoleåret og ikke kun ut april, slik avtaleperioden ble avtalt opprinnelig, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

KoronaUtdanning
eksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...