image-9
Utdanning

Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser

I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har blitt belyst godt nok i grunnlaget statsråden har basert beslutningen på, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
18. februar, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag var skuffet da kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) medelte at de vil avlyse både skriftlig og muntlig eksamen. Det gjennomføres en kort høringsrunde som har frist denne helgen.

I høringsinnspillet holder Norsk Lektorlag fast på vårt hovedsyn om arbeid frem mot eksamen både aktiviserer faglig læring og utvikling, og bidrar til sosial læring.

–  Vi mener at det vil være mulig å gjennomføre eksamener dette året, og i hvert fall lokal gitt muntlig eksamen, sier Helle Christin Nyhuus.

Konsekvenser for læringstrykk og arbeidsforhold

I høringen har Norsk Lektorlag spilt inn følgende:

  • Utdanningsdirektoratet viser til selve trekkordningen i videregående opplæring og at det er krevende å finne mellomløsninger som samtidig ivaretar hensynet til likebehandling og rettferdighet. Norsk Lektorlag reagerer på at selve trekkordningen blir brukt som et argument. Dette finnes det løsninger på.
  • Argumentet om at nye eksamensformer etter fagfornyelsen ikke er tilstrekkelig forberedt, gjelder ikke for Vg3 som ikke har innført nye læreplaner etter LK-20 ennå.
  • Utdanningsdirektoratet skriver at de vurderer en lavere risiko for eksamener i grunnskolen enn i videregående opplæring. Vi anbefaler at eksamener gjennomføres for 10. trinn.
  • Det er ingen grunn til ikke å gjennomføre lokalt gitt muntlig eksamen. Dette er en svært viktig motivasjon til å holde læringstrykket oppe.
  • Det er ikke behov for å gjøre avvik fra fag- og timefordeling eller kompetansemål. En slik foreslått forskriftsendring oppleves ikke som treffsikker nok.
  • Eksamensavlysning og sen standpunktkaraktersetting får organisatoriske og arbeidsmessige konsekvenser på skolene.

Avlysning gir administrative og økonomiske konsekvenser

– Mange skoler organiserer undervisningsåret slik at faglærernes undervisningsmengde er oppfylt tidlig. En senere standpunktvurdering vil i praksis bety et forlenget arbeidsår. Skoleledelsen må gi faglærerne tid til dette arbeidet, og man må se på arbeidsplanen for resten av skoleåret på nytt. Dette vil gi betydelige både administrative og økonomiske konsekvenser, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag mener at arbeid med ekstra vurderingsinnsats må kompenseres.

– Det må også komme tydelige signaler og økonomiske forsikringer fra sentralt hold som sikrere finansering av den ekstra arbeidsinnsatsen som legges ned. I tillegg må korona-avtalen med KS og Oslo kommune må få virketid ut skoleåret og ikke kun ut april, slik avtaleperioden ble avtalt opprinnelig, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenkorona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...