trygg arbeidsplass

Illustrasjonsfoto av syk kvinne hjemme. Foto: Istock.
Juridisk talt
Yrkesskade – huskeregler og klagemuligheter
Komplikasjoner etter koronasmitte kan gi yrkesskadeerstatning for ansatte i skolen. Det kan også ulykker som skjer i arbeidstiden. Dette må du passe på om du blir syk eller skadet.
image-4
Juridisk talt
I snikfilmingens tidsalder
Elever vet at snikfilming av lærere er forbudt. De vet også at spredning av bilder og filmer tatt uten samtykke på sosiale media er forbudt. Likevel skjer det, uten at skolene klarer å håndtere det.
image-2
Juridisk talt
#metoo i skolen
Det siste året har ulike former for seksualisert oppførsel fra kollegaer på arbeidsplassen og i organisasjonslivet fått oppmerksomhet og blitt påtalt gjennom kampanjen #metoo. Nå er turen kommet til skoleverket. Skoleeie...
image-5
Juridisk talt
Vold og trusler på arbeidsplassen: På tide med risikoanalyse og selvforsvarskurs?
Arbeidsgiver plikter å beskytte sine ansatte mot vold og trusler på arbeidsplassen. Allikevel er det ifølge Aftenpostens A-magasin så mange som 203 000 arbeidstakere i Norge som oppgir at de har vært utsatt for trusler e...
image-4
Juridisk talt
Vold og trusler på jobben
Å bli utsatt for vold eller trusler er alvorlig for den som rammes. Vold og trusler må derfor behandles som et arbeidsmiljøproblem som angår hele virksomheten. Hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker skal akseptere slike...
image-7
Juridisk talt
Kontradiksjon og anonymitet i saker om mobbing/trakassering
Hva kreves an kontradiksjon og anonymitet i saker med mobbing og trakassering?
Juridisk talt
Arbeidsmiljølovens krav til det psykososiale arbeidsmiljø – særlig om trakassering/mobbing
Et av arbeidsmiljølovens hovedformål er å gi arbeidstakerne ”full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger”, og en rekke av lovens bestemmelser tar sikte på å realisere denne målsetting.