Politisk leder har ordet

Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Lektorbladet
Tillit, tid og makt – ja, takk!
Er det grunn til å tro at tillitsreformen vil bidra til at lektorene i førstelinjen gis tillit ovenfra og utenfra?
Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus. Foto: Fartein Rudjord.
Lektorbladet
Ja, nå skal det jobbes skikkelig i skolen!
Eksamen ble avlyst for å gi elevene tid til å jobbe skikkelig med skolen. På vei inn i tidenes russefeiring, uten fraværsgrense, kan det blir en skikkelig utfordring.
Bilde av leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus. Foto: Fartein Rudjord.
Lektorbladet
Kan vi ri på pandemibølgen til en bedre skole?
Lektorene har stått stødig under svært krevende rammebetingelser for undervisning de to siste årene. Samtidig har pandemien synliggjort og forsterket lenge varslede utfordringer i skolen. Er det ikke på høy tid at politi...
Illustrasjonsfoto av lærer med elever i klasserom. Foto: iStock.
Lektorbladet
På tide med økt tillit
Det vi ikke trenger nå, er enda flere reformer og politikere som skal styre skolen ovenfra og ned.
image-6
Lektorbladet
Snart utsettes skolen for et nytt valg
Uansett om det er skolepolitisk medvind eller motvind; det gjelder å kle seg godt!
image-7
Lektorbladet
Nå er det lektorenes tur!
Søkningen til lærerutdanningene går ned, og politikerne forstår ikke hvorfor. Det korte svaret er lønn, det litt lengre svaret ligger i en lang historisk utvikling.
Lektorbladet
Hva mener partiene i skolepolitikken?
Fraværsgrense i videregående skole, firerkrav til lærerutdanningene og mer eller mindre kompetansekrav for å undervise. I løpet av våren avgjør alle partiene hvilken retning de vil ha på skolepolitikken de neste fire åre...
Lektorbladet
Det er tillitsvalgtes år hvert år
Arbeidsbelastningen har økt for alle i skolen etter mars 2020, men de tillitsvalgte som har stått i krysspress og kjempet for smittevern og arbeidsmiljø under uforutsigbare forhold, fortjener all honnør for innsatsen.
Lektorbladet
Vi trenger flere lektorer i ungdomsskolen!
Lektorene gir viktige bidrag for å styrke skolens fagmiljø og heve den faglige kvaliteten på undervisningen.