Politisk leder har ordet

Fire elever rundt et bord i et klasserom. Bilde.
Lektorbladet
Skolens plass i demokratiet
Kommunepolitikere samles over det ganske land for å diskutere strategi. Tør de å prioritere elever og lærere i år?
Ungdom ser tankefullt ut av vindu. Bilde.
Lektorbladet
Den vanskelige samtalen
Har alle elever blitt sårbare? Eller er de bare sårbare når det er pandemi og lønnskamp? Tiden er moden for å ta den vanskelige samtalen.
image-5
Lektorbladet
Beholde for å rekruttere!
Hvem i det politiske Norge evner først å forstå at de må jobbe godt, troverdig og langsiktig med å rekruttere og beholde dyktige lektorer?
Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Lektorbladet
Tillit, tid og makt – ja, takk!
Er det grunn til å tro at tillitsreformen vil bidra til at lektorene i førstelinjen gis tillit ovenfra og utenfra?
Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus. Foto: Fartein Rudjord.
Lektorbladet
Ja, nå skal det jobbes skikkelig i skolen!
Eksamen ble avlyst for å gi elevene tid til å jobbe skikkelig med skolen. På vei inn i tidenes russefeiring, uten fraværsgrense, kan det blir en skikkelig utfordring.
Bilde av leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus. Foto: Fartein Rudjord.
Lektorbladet
Kan vi ri på pandemibølgen til en bedre skole?
Lektorene har stått stødig under svært krevende rammebetingelser for undervisning de to siste årene. Samtidig har pandemien synliggjort og forsterket lenge varslede utfordringer i skolen. Er det ikke på høy tid at politi...
Lektorbladet
På tide med økt tillit
Det vi ikke trenger nå, er enda flere reformer og politikere som skal styre skolen ovenfra og ned.
Lektorbladet
Snart utsettes skolen for et nytt valg
Uansett om det er skolepolitisk medvind eller motvind; det gjelder å kle seg godt!
Lektorbladet
Nå er det lektorenes tur!
Søkningen til lærerutdanningene går ned, og politikerne forstår ikke hvorfor. Det korte svaret er lønn, det litt lengre svaret ligger i en lang historisk utvikling.