image-6
Lektorbladet

Mobilbruk med privat telefon?

De færreste lektorer opplever at skolen kjøper mobiltelefon til dem eller betaler mobilregningene. Allikevel pålegges stadig flere lektorer å bruke sin privat kjøpte og betalte mobiltelefon i arbeidet.
AVElse Leona McClimans, advokat
11. oktober, 2018

De færreste lektorer opplever at skolen kjøper mobiltelefon til dem eller betaler mobilregningene. Allikevel pålegges stadig flere lektorer å bruke sin privat kjøpte og betalte mobiltelefon i arbeidet. 

Det er ikke greit.

Vi har i den seneste tiden hørt ulike varianter av privat bruk. Ved en videregående skole krever ledelsen at lektorene til enhver tid skal ha med seg mobiltelefon i klasserommet til beredskapsbruk. Grunnen er at callinganlegget ikke er ideelt for sensitiv informasjon lektorer trenger i nødsituasjoner, og at skolen ikke har noe annet system enn SMS-varsling. Lektorene ved skolen reagerer på at de er pålagt å ha med sin private mobiltelefon i klasserommet, mens rektor påpeker at hun aldri har sagt at det skal være private mobiler. Faktum er at det bare er én lærer i tillegg til ansatte  i ledelse/administrasjon som har mobil betalt av skolen. Det finnes ikke mobiltelefoner til alle de ansatte, og da må lærerne i realiteten bruke sine egne mobiler. (Det er heller ikke dekning i alle byggene der undervisning foregår.)  

Ved en annen videregående skole var alle lektorers private mobilnummer lagt ut på skolens hjemmeside, som kontaktnummer. Ved en tredje videregående skole oppdaget en lektor at alle meldinger fra Mobilskole plutselig kom inn på hennes private mobiltelefon. For å unngå dette slettet hun mobilnummeret i Mobilskole, med det resultat at hun mistet tilgangen til programmet og dermed muligheten til å sende eller svare på meldinger fra elevene.

Hva kan så gjøres? Fra vårt ståsted er det ganske enkelt. Arbeidsgiver skal som den helt klare hovedregel stille med nødvendig utstyr for at den ansatte skal få utført sine oppgaver. Dersom skolen baserer seg på et system med mobiltelefoner, skal de også stille mobiltelefoner til disposisjon. Dersom rektor pålegger alle lektorer å ha tilgang til telefon i klasserommet til beredskapsbruk, må arbeidsgiver enten tilby telefoner som for eksempel de gammeldagse fasttelefonene, eller dekke kostnadene for den mobilen lektorene må ha med seg inn i klasserommet.

Andre alternative løsninger kan tenkes i ulike situasjoner, ved at lektorer bruker sine private telefoner, men at arbeidsgiver betaler en del av den månedlige kostnaden. Det finnes mange muligheter som kan tilpasses den enkelte situasjon, avhengig av hva og hvordan skolens ledelse krever at mobiltelefonen skal brukes. Det som må være helt klart er at dersom arbeidsgiver krever at mobil skal brukes for å dekke stillingens kjerneoppgaver skal også arbeidsgiver sørge for at den ansatte får tilgang til en mobil for å gjøre dette.

Det andre ytterpunktet er at du selvfølgelig kan bli kontaktet på din private mobil av både kollegaer og ledelse til kommunikasjon uten at du dermed kan kreve at arbeidsgiver skal betale.

For mer om dette (men fra en litt annen vinkel) se artikkelen «Egen mobil og samtykke».

Foto: SplitShire

Denne artikkelen er publisert i Lektorbladet #5 2018.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbladet
arbeidsforhold

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbladet
Trenger kunnskapsbasert politikk
Med kunnskap kan politikerne ta bedre beslutninger. Vi som jobber i skolen, må bidra i høstens lokalvalg.
Informasjon
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Det er avgjørende at dere er i skolen
Mister fellesskolen forståelsen av faglighet, kan fellesskolen miste sin egen verdi.