image-7
Lektorbladet

Egen mobiltelefon og samtykke

Kan rektor oppgi ansattes private mobilnummer på skolens nettside?
AVRedaksjonen
12. februar, 2018

Arbeidsgiver kan ikke kreve at man bruker privat mobiltelefon i utførelsen av arbeidet. (Foto:iStock)
Av Nina Sandborg

Nylig fikk vi spørsmål fra en tillitsvalgt om hvorvidt rektor kunne kreve å få oppgi alle kontaktlærernes mobilnummer på skolens nettside. Spørsmålet kom opp i forbindelse med lokale forhandlinger om arbeidstid på skolen.

Et viktig utgangspunkt er at arbeidsgiver som hovedregel må stille med nødvendig utstyr for at den ansatte skal få utført sine oppgaver. Arbeidsgiver kan ikke kreve at man bruker privat mobiltelefon i utførelsen av arbeidet. Men arbeidsgiver må kunne ta kontakt med sin ansatte på privat mobil. Hvis man avtaler at den ansatte bruker privat mobil til jobb, så skal kostnader dekkes.
De fleste lærere og lektorer har ikke fått mobiltelefon av arbeidsgiver, selv om de ofte i praksis bruker mobiltelefonen som arbeidsredskap for å utøve jobben sin. Det stilles høye krav til tilgjengelighet og kommunikasjon i en undervisningsstilling. De fysiske arbeidsforholdene for lærerne er på mange skoler lite egnet til å gjennomføre telefonsamtaler på arbeidsrommet. Derfor er det ikke uvanlig at mange ender opp med å gjennomføre en del samtaler utenfor arbeidsrommet og bruke sin private mobil også i jobbsammenheng.

Privat eller arbeidsgivers mobil?
Når det gjelder publisering av ansattes mobilnummer på nettsider, må det skilles mellom en privat eiet mobiltelefon og en mobiltelefon som er eiet av arbeidsgiver. At skolen dekker kostnader ved bruk av privat mobiltelefon til jobb, gir ikke rektor rett til å oppgi mobilnummer på skolens nettside.
Konsekvensen av at man som ansatt eier sin egen mobiltelefon, er naturligvis at man også eier, disponerer og råder over sitt mobilnummer, og har ansvaret for sitt mobilabonnement. Det betyr at hver enkelt ansatt eventuelt må samtykke i at mobilnummeret publiseres.

Forankring
I forhandlinger hender det at man bringer inn elementer som ligger utenfor det opprinnelige forhandlingstemaet fordi partene har interesse av det. Det kan bidra til at man kommer frem til et godt resultat som alle parter kan leve med. Som tillitsvalgt må man i så fall passe på at man har forankret dette i medlemsmassen, og at det man kommer til enighet om, ligger innenfor hva man som tillitsvalgt kan eller bør avtale på vegne av sine medlemmer.
At det informeres om den ansattes private mobilnummer på skolens nettside, krever som sagt samtykke fra den enkelte. Det betyr også at en tillitsvalgt ikke kan avtale dette på vegne av medlemmene. Dette er derfor etter min mening et urimelig krav fra en rektor i forhandlinger om arbeidstid på skolen.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
arbeidsforhold

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbladet
Trenger kunnskapsbasert politikk
Med kunnskap kan politikerne ta bedre beslutninger. Vi som jobber i skolen, må bidra i høstens lokalvalg.
Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Det er avgjørende at dere er i skolen
Mister fellesskolen forståelsen av faglighet, kan fellesskolen miste sin egen verdi.