Opplæringslovens kapittel 9a

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Opplæringslovens kapittel 9a
SVAR:

De fleste lektorer blir paralysert når de innkalles til et møte som skal handle om opplæringslovens § 9 A-5. Det er bestemmelsen som tydeliggjør at skolen har en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev. Ettersom rammen for bestemmelsen er «mobbing, diskriminering, trakassering eller vold», treffer en slik påstand de fleste lektorer rett i profesjonshjertet.

Alle lektorer har en plikt til å varsle om mulig krenking. Alle lektorer har også en rett til å ta til motmæle mot påstander eller beskyldninger. Også lektorer har en rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø på jobb.

Når en lektor beskyldes for å ha brutt opplæringslovens § 9 A-5, er det viktig at saksgangen i arbeids

Les mer
Opplæringslovens kapittel 9a
SVAR:

Dette er ikke riktig. Det skal alltid gjøres en objektiv vurdering av saken når man skal vurdere om noen er krenket. Dette går frem av forarbeidene i loven, og er dessuten poengtert av Opplæringslovutvalget i NOU: 2019:23.

Elever skal både kunne oppleve uenighet og bli irettesatt uten at det utgjør en krenkelse.

Les også «Hva gjør jeg hvis jeg blir beskyldt for å ha krenket en elev med ‘mobbing, diskriminering, trakassering eller vol

Les mer

Mest leste artikler