Opplæringslovens kapittel 9a

Skoleledelsen mener elevens subjektive opplevelse skal legges til grunn ved vurdering av påståtte krenkelser. Er det riktig?

SEPTEMBER, 2020

SVAR:

Dette er ikke riktig. Det skal alltid gjøres en objektiv vurdering av saken når man skal vurdere om noen er krenket. Dette går frem av forarbeidene i loven, og er dessuten poengtert av Opplæringslovutvalget i NOU: 2019:23.

Elever skal både kunne oppleve uenighet og bli irettesatt uten at det utgjør en krenkelse.

Les også «Hva gjør jeg hvis jeg blir beskyldt for å ha krenket en elev med ‘mobbing, diskriminering, trakassering eller vold’»?

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler