image-1
Lektorbloggen

Vurdering og læring

- NTNU og Program for lærerutdanning skal nå forske på vurdering i skolen. (...) Et av målene med prosjektet bør være å si noe konkret om hvilken type vurdering som gir best læringsutbytte, skriver fylkesleder Vemund Venn i et innlegg i Adresseavisen.
AVRedaksjonen
07. november, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Vemund Venn er leder for Sør-Trøndelag Lektorlag og lektor ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim. I innlegget i Adresseavisen 4. november oppfordrer han skoleforskningen til å legge større vekt på vurderingspraksis og vurdering sett i sammenheng med læringsutbytte. " Den etter hvert svært så omfangsrike skoleforskningen er veldig opptatt av alt vi kan putte inn i skolen, men vi hører for lite om hva som kommer ut." skriver Venn.

I innlegget presiserer han også at: "Sør-Trøndelag Lektorlag tror at en bedre vurderingskultur først og fremst er avhengig av bedre ekstern sluttvurdering. En svak læringskultur har kunnet utvikle seg over mange år fordi sluttvurderingen har vært forsømt. Skolen trenger klarere, nasjonale vurderingskriterier."

Venn understreker dessuten at tiden er overmoden for å få tilbake en eksamensordning der det ikke brukes hjelpemidler.'

Vemund Venn: Vurdering og læring
 

Relaterte lenker:

* NLL: Råd for en bedre vurderingspraksis

* NLL: Revidert vurderingsforskrift trådt i kraft

* NLL: Store forskjeller i karakterer

* NLL: Vurderingsdebatt  med få avklaringer

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?