image-4
Lektorbloggen

Vurdering og læring

- NTNU og Program for lærerutdanning skal nå forske på vurdering i skolen. (...) Et av målene med prosjektet bør være å si noe konkret om hvilken type vurdering som gir best læringsutbytte, skriver fylkesleder Vemund Venn i et innlegg i Adresseavisen.
AVRedaksjonen
07. november, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Vemund Venn er leder for Sør-Trøndelag Lektorlag og lektor ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim. I innlegget i Adresseavisen 4. november oppfordrer han skoleforskningen til å legge større vekt på vurderingspraksis og vurdering sett i sammenheng med læringsutbytte. " Den etter hvert svært så omfangsrike skoleforskningen er veldig opptatt av alt vi kan putte inn i skolen, men vi hører for lite om hva som kommer ut." skriver Venn.

I innlegget presiserer han også at: "Sør-Trøndelag Lektorlag tror at en bedre vurderingskultur først og fremst er avhengig av bedre ekstern sluttvurdering. En svak læringskultur har kunnet utvikle seg over mange år fordi sluttvurderingen har vært forsømt. Skolen trenger klarere, nasjonale vurderingskriterier."

Venn understreker dessuten at tiden er overmoden for å få tilbake en eksamensordning der det ikke brukes hjelpemidler.'

Vemund Venn: Vurdering og læring
 

Relaterte lenker:

* NLL: Råd for en bedre vurderingspraksis

* NLL: Revidert vurderingsforskrift trådt i kraft

* NLL: Store forskjeller i karakterer

* NLL: Vurderingsdebatt  med få avklaringer

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?