image-2
Lektorbloggen

Vurdering og læring

- NTNU og Program for lærerutdanning skal nå forske på vurdering i skolen. (...) Et av målene med prosjektet bør være å si noe konkret om hvilken type vurdering som gir best læringsutbytte, skriver fylkesleder Vemund Venn i et innlegg i Adresseavisen.
AVRedaksjonen
07. november, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Vemund Venn er leder for Sør-Trøndelag Lektorlag og lektor ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim. I innlegget i Adresseavisen 4. november oppfordrer han skoleforskningen til å legge større vekt på vurderingspraksis og vurdering sett i sammenheng med læringsutbytte. " Den etter hvert svært så omfangsrike skoleforskningen er veldig opptatt av alt vi kan putte inn i skolen, men vi hører for lite om hva som kommer ut." skriver Venn.

I innlegget presiserer han også at: "Sør-Trøndelag Lektorlag tror at en bedre vurderingskultur først og fremst er avhengig av bedre ekstern sluttvurdering. En svak læringskultur har kunnet utvikle seg over mange år fordi sluttvurderingen har vært forsømt. Skolen trenger klarere, nasjonale vurderingskriterier."

Venn understreker dessuten at tiden er overmoden for å få tilbake en eksamensordning der det ikke brukes hjelpemidler.'

Vemund Venn: Vurdering og læring
 

Relaterte lenker:

* NLL: Råd for en bedre vurderingspraksis

* NLL: Revidert vurderingsforskrift trådt i kraft

* NLL: Store forskjeller i karakterer

* NLL: Vurderingsdebatt  med få avklaringer

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Lektorbloggen
Et forsvar og en hyllest av eksamen
Elevorganisasjonen og flere politikere har i eksamen funnet en felles fiende. Men som en kloakkrotte uten venner trenger eksamen sårt et forsvar. For norske elever trenger eksamen for å få en rettferd...
Lektorbloggen
Alle eller ingen skal med
Det synes å herske en forestilling om at hvis alle elever løser hele eksamen kun i et digitalt grensesnitt, så er det universell utforming. Det er det ikke. Det gjør det også unødvendig vanskelig for ...