image-5
Lektorbloggen

Vurdering og læring

- NTNU og Program for lærerutdanning skal nå forske på vurdering i skolen. (...) Et av målene med prosjektet bør være å si noe konkret om hvilken type vurdering som gir best læringsutbytte, skriver fylkesleder Vemund Venn i et innlegg i Adresseavisen.
AVRedaksjonen
07. november, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Vemund Venn er leder for Sør-Trøndelag Lektorlag og lektor ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim. I innlegget i Adresseavisen 4. november oppfordrer han skoleforskningen til å legge større vekt på vurderingspraksis og vurdering sett i sammenheng med læringsutbytte. " Den etter hvert svært så omfangsrike skoleforskningen er veldig opptatt av alt vi kan putte inn i skolen, men vi hører for lite om hva som kommer ut." skriver Venn.

I innlegget presiserer han også at: "Sør-Trøndelag Lektorlag tror at en bedre vurderingskultur først og fremst er avhengig av bedre ekstern sluttvurdering. En svak læringskultur har kunnet utvikle seg over mange år fordi sluttvurderingen har vært forsømt. Skolen trenger klarere, nasjonale vurderingskriterier."

Venn understreker dessuten at tiden er overmoden for å få tilbake en eksamensordning der det ikke brukes hjelpemidler.'

Vemund Venn: Vurdering og læring
 

Relaterte lenker:

* NLL: Råd for en bedre vurderingspraksis

* NLL: Revidert vurderingsforskrift trådt i kraft

* NLL: Store forskjeller i karakterer

* NLL: Vurderingsdebatt  med få avklaringer

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.