Portrettbilde av Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag. Foto: Fartein Rudjord.
Foto: Fartein Rudjord
Arbeid

Visma InSchool skal ikke hoppe bukk over avtaleverket

– Jeg er godt fornøyd med at Norsk Lektorlag har fått anledning til å møte alle fylkesutdanningsdirektørene. Jeg har tatt opp utfordringene som Visma InSchool fortsatt bringer med seg, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
15. september, 2023

Det har stormet rundt administrasjonssystemet Visma InSchool (VIS) siden piloteringen skoleåret 2018/2019 i Akershus. Til tross for tilbakemeldinger om store problemer og mangler, ble systemet rullet ut i fylke etter fylke. Norsk Lektorlag har fått mange tilbakemeldinger fra frustrerte medlemmer.

–Ansvaret for VIS er spredt ut på mange aktører. Det har vært utfordrende fordi vi har ikke hatt en reell motpart å ta opp saken med, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Møteplass om utfordringene

Derfor henvendte Norsk Lektorlag seg høsten 2021 til departementet som har ansvar for digitalisering av offentlig sektor. Det var et konstruktivt møte, og Lektorlaget ble vist videre til KS:

– Møtet med KS førte til at Lektorlaget fikk i stand en felles møteplass med partene og fylkesutdanningsdirektørene, for å drøfte de utfordringene som både lærere, elever og skoleledere står i, forteller Nyhuus.

Kolliderer med arbeidstidsavtalene

14. september var Nyhuus invitert til å innlede i et møte med alle fylkesutdanningsdirektørene og KS i Bergen i forbindelse med deres samling. På møtet var det særlig et forhold på dagsorden som hun mener det haster å ta tak i.

– Det er svært uheldig at utviklingen av Visma InSchool ikke har involvert partene som har forhandlet frem særavtalene for lærernes arbeidstid, SFS 2213 og dokument 25. Vi får mange meldinger om at systemet kolliderer med områder som reguleres av arbeidstidsavtalene, og dette bidrar til mange konflikter lokalt, sier hun.

Denne høsten skal partene i gang med nye arbeidstidsforhandlinger.

– Det haster å ta tak i disse utfordringene. Administrasjonssystemet skal ikke stå i veien for å håndheve bestemmelsene, understreker Nyhuus.

Hun opplevde at det var god dialog på møtet, og at det ble anerkjent betydningen av å ha et felles møtepunkt for å drøfte dette.

– Vi ønsker å være løsningsorienterte og se fremover, men vi kan ikke hoppe bukk over historien om VIS. Nøkkelen for å lykkes er å involvere brukerne og partene i utviklingen av systemet, sier lektorlagslederen.

Møte i Bergen med fylkesutdanningsdirektørene 14. september 2023.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
visma

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Nye ansiennitetsregler skaper frustrasjon
Nye ansiennitetsbestemmelser trådte i kraft etter Hovedtariffavtalen i KS 27. september 2022. Dermed beregnes ansiennitet ulikt for de ansatt før og de ansatt etter denne datoen.
Arbeid
Skal legge bedre til rette for digital læringsanalyse
Ekspertgruppen for digital læringsanalyse foreslår blant annet nye regler for personvern i skolen og retningslinjer for forsvarlig bruk av digital læringsanalyse.
Arbeid
Regjeringen ønsker å lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen
– Det er svært viktig å få tydeliggjort grensene for når ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade. Dagens regler er uklare, og det skaper stor usikkerhet, sier Helle Chris...