image-1
Lektorbloggen

Vil forby facebook-bruk i timen

Leder i Møre og Romsdal Lektorlag, Olav Myklebust, vil ha slutt på data-snillismen i skolen. Han mener at elevenes bruk av sosiale media i timene kveler undervisninga.
AVRedaksjonen
22. februar, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Myklebust mener at videregående skoler må stenge av for Facebook, og at det vil gi en viktig signaleffekt, selv om enkelte elever nok kan finne ut av de tekniske omveiene som kan gi de tilgang til Facebook uansett.

Myklebust fortalte til Sunnmørsposten 17.februar at så mange som 449 av 500 elevlaptoper ved skolen var pålogget på Facebook i løpet av en dag.

– Fristelsen til å chatte istedenfor å følge med i timen blir for stor for elevene, sier Myklebust.


Handler om rammebetingelsene for læring
Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, støtter Myklebust i dette.

  – Det er læreren som skal lede arbeidet i undervisningssituasjonen og skoleeiere og politikere må skape rammebetingelser som gir lærer reell mulighet til å lede. Tidligere hadde ikke elevene lov til å stikke ut i skolegården for å snakke med kameratene sine i undervisningstimene, og det var en selvfølge at lærer kunne stoppe dem hvis de forsøkte det. Sosiale medier gjør det mulig, mentalt og virtuelt ,å forlate undervisningen for å være sammen med kamerater. Mange elever, også i videregående, er for umodne til å drive selvdisiplin på dette området. Da må skolen sørge for at lærere kan sette grenser. Hvordan dette skal gjøres – ved å stenge nett, ved å legge vekk pc’er –må avgøres lokalt, sier Paulsen.

Paulsen mener at det er en avsporing å debattere de ulike tekniske mulighetene.  

– Elevstatus innebærer at elevene må forpliktes til å delta i undervisningen, og skolen må lage rammer som sørger for at elevene befinner seg i en reell elevstatus. Skolen er ikke en internettcafe. Teknologien kan være et glimrende arbeidsredskap, – men det forutsetter at den faktisk brukes til faglig læringsarbeid. Hvis teknologien er uegnet – det vil si at den ikke kan brukes i en lærerledet undervisning,  ja da er den uegnet, sier Paulsen. 

Etter Myklebust sitt utspill i Sunnmørsposten har Myklebust fått støtte for sitt syn også fra Peder Haug. professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda.

Haug uttalte til Sunnmørsposten 21.februar at det meste en vet om læring, strir mot denne bruken av sosiale medier:

– Elevene kunne like gjerne ha sittet og lest aviser, eller kastet dartpiler, siden verdien av det læringsmessige er så å si lik null, sier Haug.

Facebook en oppmersomhetstyv
Haug er overrasket over at videregående skoler har tillatt bruken av sosiale medier, som ulike chatte-tjenester og Facebook, og har latt dette gå så langt:

– Elever skal gjennomføre et krevende læringsløp og tilegne seg grunnleggende kunnskaper. Dette er såpass krevende at det ikke er forenelig med å ha oppmerksomheten sin andre steder samtidig. At skolen skal bli offer for den slags, er bortkastede ressurser og tid, sier Haug til Sunnmørsposten.

Fylkespolitiker Oddbjørn Vatne (SP) uttalte til Sunnmørsposten 22.februar at det må en grensesetting til på området, og at det er en klar sammenheng mellom bruken av sosiale medier i skolen og frafall.

Relaterte lenker:

 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?