image-1
Lønn

– Vi må motivere de beste til å velge skolen

Etter årevis med svak lønnsutvikling krever Akademikerne nå at lektorene får et reelt lønnsløft i årets oppgjør.
AVRedaksjonen
11. april, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Torsdag startet lønnsoppgjøret i KS. Akademikerne krever en solid reallønnsvekst for lektorer, og at lønnsforhandlingene skjer lokalt på den enkelte arbeidsplass.

(På bildet: Fra venstre, Jan-Olav Birkenhagen (Akademikerne kommune), Steffen Handal (Unio), Tor Arne Gangsø (KS), Mette Nord (LO kommune) og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS-kommune))

– Lektorene har hatt en svakere lønnsutvikling enn de andre yrkesgruppene i kommunene de siste årene, og dette jobber vi for å rette opp. Læreren er avgjørende for en god skole, og vi må gjøre det mer attraktivt å være lærer, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

Tonje Leborg, forhandlingsansvarlig for KS’ tariffområde i Norsk Lektorlag er enig:

– Det er på tide at de med høyest kompetanse i skolen får et realt lønnsløft. Norsk Lektorlag krever at en så stor som mulig pott går til lokale lønnsforhandlinger i år, slik at man lokalt kan bli enige om å fordele lønnsmidlene slik det er behov for.

Tonje Leborg er forhandlingsansvarlig for kommunal sektor i Norsk Lektorlag. Jan Olav Birkenhagen leder Akademikerne kommune.

Norsk skole mangler kvalifiserte lærere: Bare 53 prosent av matematikklærerne på yrkesfag har eksempelvis både formell fagkompetanse og høyere utdanning med pedagogikk. Rekruttering av kvalifiserte lærere er særlig vanskelig i yrkesfag, og i Nord-Norge.

– Lærere og lektorene må få forhandle lokalt for å sikre en lønn som motiverer de flinkeste folkene til å bli værende i, og å velge læreryrket. Lokale forhandlinger åpner også for å lønne etter den enkelte skoles behov. Er det vanskelig å rekruttere lærere innenfor et bestemt fag eller område, kan man da bruke lønn mer aktivt for sikre seg nødvendig kompetanse, sier Birkenhagen. 

Pensjon er også et tema i årets forhandlinger.

– Akademikerne krever at kommunal tjenestepensjon forhandles i dette mellomoppgjøret. Det forutsettes at forhandlinger om pensjon holdes adskilt fra økonomien i lønnsoppgjøret, sier Birkenhagen.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...