image-3
Lønn

– Vi må motivere de beste til å velge skolen

Etter årevis med svak lønnsutvikling krever Akademikerne nå at lektorene får et reelt lønnsløft i årets oppgjør.
AVRedaksjonen
11. april, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Torsdag startet lønnsoppgjøret i KS. Akademikerne krever en solid reallønnsvekst for lektorer, og at lønnsforhandlingene skjer lokalt på den enkelte arbeidsplass.

(På bildet: Fra venstre, Jan-Olav Birkenhagen (Akademikerne kommune), Steffen Handal (Unio), Tor Arne Gangsø (KS), Mette Nord (LO kommune) og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS-kommune))

– Lektorene har hatt en svakere lønnsutvikling enn de andre yrkesgruppene i kommunene de siste årene, og dette jobber vi for å rette opp. Læreren er avgjørende for en god skole, og vi må gjøre det mer attraktivt å være lærer, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

Tonje Leborg, forhandlingsansvarlig for KS’ tariffområde i Norsk Lektorlag er enig:

– Det er på tide at de med høyest kompetanse i skolen får et realt lønnsløft. Norsk Lektorlag krever at en så stor som mulig pott går til lokale lønnsforhandlinger i år, slik at man lokalt kan bli enige om å fordele lønnsmidlene slik det er behov for.

Tonje Leborg er forhandlingsansvarlig for kommunal sektor i Norsk Lektorlag. Jan Olav Birkenhagen leder Akademikerne kommune.

Norsk skole mangler kvalifiserte lærere: Bare 53 prosent av matematikklærerne på yrkesfag har eksempelvis både formell fagkompetanse og høyere utdanning med pedagogikk. Rekruttering av kvalifiserte lærere er særlig vanskelig i yrkesfag, og i Nord-Norge.

– Lærere og lektorene må få forhandle lokalt for å sikre en lønn som motiverer de flinkeste folkene til å bli værende i, og å velge læreryrket. Lokale forhandlinger åpner også for å lønne etter den enkelte skoles behov. Er det vanskelig å rekruttere lærere innenfor et bestemt fag eller område, kan man da bruke lønn mer aktivt for sikre seg nødvendig kompetanse, sier Birkenhagen. 

Pensjon er også et tema i årets forhandlinger.

– Akademikerne krever at kommunal tjenestepensjon forhandles i dette mellomoppgjøret. Det forutsettes at forhandlinger om pensjon holdes adskilt fra økonomien i lønnsoppgjøret, sier Birkenhagen.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.