image-5
Lektorbloggen

Vi får ikke både tunnel og god skole

Urettferdig bompengepolitikk? Å finanisere dyre samferdselstiltak med kutt i en billig og effektivt drevet videregående skole, rammer elevene som strever mest. Les fylkesleder i Norsk Lektorlag Rogaland Helena Eracleous Hallgren
AVHelena Eracleous Hallgren, fylkesleder i Norsk Lektorlag Rogaland
19. november, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Et annet forslag er å redusere i tiltak for å øke gjennomføringen i videregående. Rogaland er tredje best i landet på gjennomføring, men langt unna målene i nullvisjonen. Disse tiltakene fungerer, men er avhengige av kontinuitet og midler. Fylkesrådmannen foreslår også å øke antall elever i norsk, matematikk og engelsk på yrkesfag. For yrkesfagelever pleier å ha et så godt forhold til teoritunge fag? Tid til hver elev er avgjørende for god nok oppfølging. I fremtiden trenger vi denne arbeidskraften, da bør skolegangen være best mulig.Det er ikke greit å kutte i videregående skole fordi samferdselen i Rogaland er dyr. Særlig når en skoleplass i 2018 var 5,8 prosent billigere enn landsgjennomsnittet. Kuttene rammer de svakeste. Et forslag er å doble antall kontaktelever fra 15 til 30 på vg2 og vg3. En kontaktlærerressurs er ca. 5 prosent. Det blir fire minutter i uken til hver elev.

Behold godt tilbud

Det er også foreslått å legge ned innføringsklasse og studiespesialiserende for minoritetsspråklige, men ingen alternativ for denne elevgruppen. Det er billigere å beholde et godt tilbud som allerede finnes, enn det er å prøve å finne opp hjulet på nytt.

Også midler til sosialrådgivere kuttes, en funksjon som stadig blir viktigere. På sosialrådgiverens kontor kan det reddes liv. Uten disse midlene risikerer en skole i fylket å sitte igjen med en halv stilling sosialrådgiver fordelt på 450 elever.

Rammer de som strever mest

Ingen av kuttene er rettferdige eller nødvendige. Alle rammer de elevene som strever mest. Den videregående skolen i Rogaland drives effektivt og er billig. Det er samferdselen som er dyr. Fylkesrådmannens forslag er beviset på at vi ikke får både tunnel og god skole. Hvem vet hva politikerne våre stemmer på fremover. Vi får følge med. Og si fra.

Innlegget har også vært publisert i Stavanger Aftenblad.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?