image-1
Arbeid

Verdens lærerdag 2020

5. oktober hylles lærere og deres arbeid. Takk for at dere jobber for å forme fremtiden!
AVRedaksjonen
05. oktober, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Verdens lærerdag markeres for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle, og hedre lærere og lærerorganisasjonene og deres oppgaver og ansvar.

Det er Unesco som er ansvarlig for dagen som feirer og fremmer læreryrket over hele verden. Ifølge FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco) trenger verden 69 millioner lærere dersom vi skal nå målet om at alle barn skal ha tilgang til grunnskole innen 2030.

– Dere fortjener virkelig en egen dag, sier Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen i en videohilsen:

Verdens lærerdag har blitt markert årlig siden 5. oktober 1994. Dagen markerer at Unesco og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO skrev under en anbefaling om lærernes status og retningslinjer i 1966. Dokumentet heter Recommendation concerning the Status of Teachers. Det understreker at det er viktig å gi trygge arbeidsvilkår til lærere og styrke lærernes anerkjennelse og status.

Verdens lærerdag 2020 markeres globalt med en 24 timer lang livesending med hilsninger og hyllester av lærernes innsats for verden i et utfordrende år.

Livesendingen ser du her (ekstern lenke til Education International):

se mer innhold fra kategorien

Arbeid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...