image-8
Arbeid

Verdens lærerdag 2020

5. oktober hylles lærere og deres arbeid. Takk for at dere jobber for å forme fremtiden!
AVRedaksjonen
05. oktober, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Verdens lærerdag markeres for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle, og hedre lærere og lærerorganisasjonene og deres oppgaver og ansvar.

Det er Unesco som er ansvarlig for dagen som feirer og fremmer læreryrket over hele verden. Ifølge FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco) trenger verden 69 millioner lærere dersom vi skal nå målet om at alle barn skal ha tilgang til grunnskole innen 2030.

– Dere fortjener virkelig en egen dag, sier Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen i en videohilsen:

Verdens lærerdag har blitt markert årlig siden 5. oktober 1994. Dagen markerer at Unesco og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO skrev under en anbefaling om lærernes status og retningslinjer i 1966. Dokumentet heter Recommendation concerning the Status of Teachers. Det understreker at det er viktig å gi trygge arbeidsvilkår til lærere og styrke lærernes anerkjennelse og status.

Verdens lærerdag 2020 markeres globalt med en 24 timer lang livesending med hilsninger og hyllester av lærernes innsats for verden i et utfordrende år.

Livesendingen ser du her (ekstern lenke til Education International):

se mer innhold fra kategorien

Arbeid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...