image-6
Lektorbloggen

Velg tysk!

For få søkere til lærerutdanningene velger å ha tysk i fagkretsen, men tysk og åpner døren til et stort språksamfunn og er en inngang til gode jobbmuligheter.
AVEirik Welo og Are Turmo
12. mars, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I flere år har stadig flere norske skoleelever valgt tysk som fremmedspråk i ungdomsskolen eller i videregående skole. Også på universitetene har det vært en økende interesse for å studere tysk. Men i 2017 falt tallene i skolen igjen noe. Antallet studenter som velger å ta hele eller deler av utdanningen sin i Tyskland har falt kraftig de siste 20 årene.

Gjennomsnittsalderen på tysklærere i Osloskolen er høyere enn for andre fremmedspråk, og det er for få søkere til lærerutdanningene som velger å ha tysk i fagkretsen.

Alt dette peker mot en situasjon der kompetansen om tysk språk, kultur og samfunn stadig svekkes. Hvis disse trendene fortsetter, vil norsk skole og arbeidsliv om få år ikke kunne få dekket sitt behov for kunnskaper om og ferdigheter i tysk.

Tysk kaster også lys over norsk kultur
Den kan være mange årsaker til denne situasjonen, men utviklingen passer dårlig med Tysklands betydning for Norge. Regjeringen relanserte i 2014 sin tysklandsstrategi og har konkretisert den gjennom en rekke tiltak.

  • Tyskland er Norges største handelspartner og et sentralt land i europeisk politikk som det er viktig å ha god forståelse av.
  • Å kunne lese og snakke tysk er en verdifull kompetanse for dem som arbeider i kulturliv, reiseliv, diplomati og næringsliv.
  • Å forstå språket til dem man møter i arbeidslivet gir mange praktiske fordeler og skaper også velvillighet hos samarbeidspartnere.
  • Tysk kunst og kultur utgjør med sin historiske dybde og samtidige bredde et spennende felt for forskere, kunstnere og formidlere.
  • Henrik Ibsen og Edvard Grieg levde i flere år i Tyskland, og det er mange norske kunstnere i Berlin i dag. Å forstå tysk og Tyskland kaster lys også over norsk kultur.

I tillegg er tysk er lett å lære seg for nordmenn. Innsatsen som kreves for å forstå språket godt er ikke overveldende og åpner døren til et stort språksamfunn.

Inngang til et stort språksamfunn

Partnerskap TYSK er et nettverk av institusjoner og organisasjoner som ønsker å promotere tysk som studievalg og tysktalende land som studieland. 1. mars arrangerte partnerskapet sammen med ANSA (organisasjonen for norske studenter i utlandet) sin årlige konferanse for å gjøre norske skoleelever og studenter oppmerksomme på de spennende mulighetene som åpner seg for den som velger å lære seg tysk og ta deler eller hele utdannelsen i Tyskland eller andre tysktalende land. Norge trenger mennesker som har kunnskaper om tysk språk, Tyskland og andre tysktalende land. Dette behovet kommer ikke til å bli mindre i årene som kommer.

Det er nødvendig med en felles innsats i hele økosystemet rundt unge menneskers utdanning for å sørge for at dette behovet for kompetanse blir oppfylt. Skoler, universiteter, lærerutdanninger og bedrifter må samarbeide tett for å trekke til seg nysgjerrige og talentfulle søkere.

Det hele starter med et valg. Å velge tysk er en inngang til gode jobbmuligheter, til utviklende kulturopplevelser og til nye bekjentskaper.

Velg tysk fordi du vil jobbe i Tyskland, velg tysk fordi du vil bli lærer, velg tysk fordi du er opptatt av tysk litteratur eller musikk. Å lære seg tysk er spennende, men også lurt og viktig, for hver enkelt og for Norge.

Innlegget er også publisert i Aftenposten 8. mars 2018.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
fag

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?