Norsk Lektorlags leder Helle Christin Nyhuus på scenen under Lektorkonferansen 2022. Bilde.
Nyheter

Veien videre for Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlag feirer 25 år og så bakover og framover på årets Lektorkonferanse. Fagforeningen for lektorer er en tydelig stemme i utdanningspolitikken som setter lektorene først. Det har vi tenkt å fortsette med, for dette er bare begynnelsen, understreker leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
23. november, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Norsk Lektorlag har i løpet av disse 25 årene vokst seg frem til å bli en voksen organisasjon med 8400 medlemmer. Vi er blitt kjent for å ha en sterk stemme i utdanningspolitikken, og vi har en tydelig tariffpolitisk løsning: lokal lønnsdannelse fremfor sentral, sa lektorlagsleder Helle Christin Nyhuus under Norsk Lektorlags jubileumskonferanse denne uken.

– Vi har vært igjennom en rekke nye skolereformer, vi har kjempet oss igjennom tre streiker og vi har stått støtt i troen på at det er faglig fordypning som gir elevene det beste læringsutbytte, la hun til.

Du kan se hele årets Lektorkonferanse i opptak her:

Nye tilskudd i organisasjonsverdenen

I 1997 hadde vi vært gjennom Reform 94 som vedtok at alle i Norge skulle ha lovbestemt rett til videregående opplæring. Grunnskolereformen Reform 97 endret grunnskoleløpet fra ni til ti år, og norske barn skulle begynne på skolen ett år tidligere.

Dette året ulmet det i organisasjonsverdenen. Fire medlemsforbund i Akademikernes Fellesorganisasjon offentliggjorde i oktober 1997 at de opprettet en ny hovedorganisasjon for langtidsutdannede akademikere – hovedorganisasjonen Akademikerne.

Bare en måned senere ble Norsk Lektorlag stiftet, 22. november 1997.

– Det har vært både oppturer og nedturer i organisasjonens levetid – som enhver annen 25-åring også vil ha erfart. Organisasjonen er fortsatt ung, men samtidig voksen nok nå til også å ta noen nye skritt. Vi skal definitivt ikke henge igjen i fortiden, men fortsette å utvikle oss, sa Nyhuus.

Et gammelt jungelord sier at en skole er en bygning med fire vegger, tak og gulv, og med framtiden inni seg, la hun til.

Lektorlaget fortsetter å kjempe for lektorenes saker

– Kunnskapsnasjonen Norge er helt avhengig av at fremtiden – det vil si elevene – får undervisning av god kvalitet av kvalifiserte og faglige sterke lærere og lektorer, sa Nyhuus.

– Vi vet det fortsatt er en lang vei å gå når 20 prosent av de som jobber i skolen, ikke har den utdanningen det kreves av dem. Dette ble et stort tema under streiken i kommunal sektor denne høsten – og det vil bli en kamp om dette i forbindelse med stortingets behandling av den nye opplæringsloven til våren.

Norsk Lektorlag vil fortsette å kjempe for at undervisningen i norsk skole skal ha god kvalitet. Det forutsetter kvalifiserte og faglig sterke lærere og lektorer. Lektorlaget kjemper lektorenes sak.

Foto: Thomas Eckhoff

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Nyheter
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Nyheter
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...