Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus. Foto: Fartein Rudjord.
Lønn

– Uvanlig grep viser hvor fastlåst streiken er

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal har i dag offentliggjort kravet som forbundet la frem for KS i meklingen. – Dette er et svært uvanlig grep i en mekling, som også viser hvor fastlåst og krevende situasjonen er, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
17. september, 2022

Vanligvis holdes kortene svært tett til brystet under en mekling. Streiken har nå pågått i over 100 dager og situasjonen blir beskrevet som fastlåst også av riksmekleren.

– Åpenbart har ikke KS lyttet til noen av lærerorganisasjonene, samtidig er det er dørgende taushet fra politikerne. Presset for å få avsluttet streiken er høyt, sier Nyhuus videre.

Norsk Lektorlag har i gitt konkrete innspill til KS og mekler som kunne bidra til å løse konflikten for våre medlemmer.

– Lektorene har vært lønnstapere gjennom flere år. Norsk Lektorlag mener at i tillegg til å få reallønnsvekst, er det på tide å se på selve forhandlingssystemet for lektorene. Alle tall fra de siste årene viser at dagens system ikke gavner høyt utdannede lektorer, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...