image-3
Lektorbloggen

Uten eksamen frykter jeg at innsatsen kollapser

Ikke avlys muntlig eksamen også, Guri Melby!
AVRedaksjonen
25. mars, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Mine 150 elever, mange i Vg3, møter meg nå gjennom en skjerm. Hvordan hjelper vi disse best med overgangen til voksenlivet? Unntakstilstanden har snudd mye, men hverdagen kommer tilbake.

I Si ;D 20. mars hevder ungdomsrådene at kunnskapsminister Guri Melby bør avlyse årets eksamener. Smitterisiko og varierende undervisningskvalitet i «hjemmeskolen» kan påvirke elevene negativt.

Jeg forstår argumentene, men vil likevel nyansere bildet, så Melby kan ta en veloverveid avgjørelse.

En del liker skippertak
Mange elever jobber jevnt og trutt, men en del liker skippertak også. De fleste lander på bena til slutt, enten ved å ta seg selv i nakken eller etter mas hjemme og fra lærere. Veldig mange kommer igjennom med et konkret mål å jobbe mot.

Eksamen trekkes tilfeldig, og dette blir en viktig motivator når lysten til å stå på ikke alltid er til stede. Hva skjer hvis elever overlatt til en skjerm hjemme, også mister dette målet å jobbe mot?

For avgangselever er det viktig med én felles standard for vurdering når de forlater skolen. Eksamen fungerer både motiverende for elever og korrigerende for lærere.
Den bidrar til fellesskolen; alle skal igjennom det samme og vurderes likt før vitnemålet er klart. Det er mer rettferdig enn ulik praksis for standpunktkarakterer når skolene er stengt.

Et felles mål
Guri Melby meldte onsdag at skriftlig eksamen for elever i ungdomsskolen og videregående avlyses. Muntlig eksamen er det ennå ikke tatt stilling til. Den bør beholdes.

Det er ikke tungtveiende grunner til ikke å gi avgangselevene i det minste muntlig eksamen. Mye av pensum i avgangsfag er som regel gjennomgått i tiden før påske. Eksamen kan tilpasses ved å justere litt ned på hvor mye som testes. Uten dette målet frykter jeg at innsatsen i «hjemmeskolen» for mange kollapser fullstendig.

Det å være motivert til noe er ikke det samme som å ha lyst til noe. Eksamen kan være skremmende. Likevel, et felles mål for alle som sliter med motivasjonen, kan være helt avgjørende for at vi får med oss alle dem som ellers trenger hjelp til å fullføre.

Så snart helsemyndighetene kan åpne skolene, bør eksamen for avgangskullet prioriteres. Flinke og strukturerte elever lander alltid på bena, men hva med alle de andre?

Av Karoline Torkildsen, lektor i Osloskolen og medlem i fagpolitisk utvalg i Norsk Lektorlag.

Innlegget er tidligere publisert i Aftenposten.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
eksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?