image-7
Nyheter

USA under Trump – innanriks- og utanrikspolitikk

Norsk Lektorlag har to plassar på lærarkurset ved det Norske Nobelinstitutt. Neste kurs blir 12.-14. mars 2018, og frist for å søkje er 12. februar 2018.
AVRedaksjonen
04. januar, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Temaet i år er USA under Trump – innanriks og utanriks. Kurset er for lærarar i grunnskule og i vidaregåande skule som underviser i samfunnsfag, his­torie eller liknande fag, og som er interesserte i utanrikspolitikk og internasjonale spørsmål. Deltakarane treng ikkje ha spesialkunnskap innanfor desse emna. Det er ein føresetnad at deltakarane er aktive på kurset, og at dei deler ny kunnskap med kollegaer i etterkant. Norsk Lektorlag ønskjer òg ein artikkel frå kurset til Lektorbladet.
Det er ikkje kursavgift. Nobelinstituttet dekkjer kostnader til foredraga, kursmateriell og lunsj. Norsk Lektorlag betaler overnatting i Oslo om det trengst, samt reise og diett ut over felleslunsjane. Kurset er ikkje opent for dei som har delteke på lærarkurset i løpet av dei siste fem åra.

Frist for å søkje 12. februar 2018

Interesserte kan sende søknad til Tonje Leborg innan 12. februar. Søknaden må innehalde informasjon om fagleg bakgrunn, og ei kort grunngjeving for kvifor ein ønsker plass på kurset.

Les mer om programmet for Nobelinstituttets lærarkurs (pdf)

se mer innhold fra kategorien

nobelkurs

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Nyheter
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Nyheter
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...