image-2
Lektorbloggen

Uklokt forslag om ansvar og roller

Avtroppende barneombud Reidar Hjermann mener elevene selv bør få velge sin lærer, meldte P4 og NRK 19.juni. - Barn skal ikke settes i roller der de får et ansvar de ikke kan ta. Skolens ledelse skal ikke kunne ”dele” ledelsesansvaret med barn, sier Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
20. juni, 2012
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Når lærere skal ansettes ved en skole, bør elevene selv få velge hvem det skal være, uttaler Hjermann. Han mener lærere oppfører seg annerledes på et kontor med voksne, og at elevene bør få være med å velge sin egen lærer.

Gro Elisabeth Paulsen og Reidar Hjermann møttes i en kort debatt på P4 19.juni om saken. Norsk Lektorlag vil ikke støtte en praksis der elever deltar ved ansettelsesintervjuer av lærere, og har både formelle og pedagogiske innvendinger. Forslaget legger opp til uklare roller der skolens ledelse kan skyve elevers synsing om en person foran seg når vanskelige avgjørelser skal tas og begrunnes.

Hjermanns forslag er dessverre ikke en ny ide. Allerede i januar i år kom saken opp i Stortinget, da Mette Hanekamhaug (FrP) spurte kunnskapsministeren i en interpellasjon om Halvorsen vil arbeide for at en ordning hvor elever deltar i intervju- og ansettelsesprosesser av lærere, kan implementeres ved alle landets grunn- og videregående skoler.

Undervurderer kompetansen som trengs
– Forslaget innebærer en klar nedvurdering av hvilken kompetanse som kreves, og hvilket etisk og juridisk ansvar som hviler på dem som skal foreta jobbintervju. Elevene er heller ikke tjent med å læres opp til å ta lett på Arbeidsmiljølovens regler, slik som forbud mot ulike typer diskriminering, som krever både kunnskaper og innsikt i samfunnsmessige forhold. Underteksten er også at skolen skiller seg ut fra resten av arbeidslivet, der barn gjennom lovverket beskyttes mot oppgaver og ansvar som de ikke er voksne nok til å påta seg. Skal skolen bli en mer aktet og attraktiv arbeidsplass, må den følge de samme reglene og normene som resten av arbeidslivet, sier Paulsen.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.